ORGANI Društva ŠZ

IZVOLJENI ČLANI na 2. izrednem občnem zboru 28. 05. 2016

Upravni odbor:
Zdenka, Katkič, predsednica društva – Domžale,
Hana Premrl, podpredsednica društva – Bled (izvoljena na 10. rednem občnem zboru, 22. 3. 2019)
Olga Štrus, članica – Kresnice,
Darinka Smrke, članica – Novo mesto,
Dane Klepec, član – Dragatuš,
Dr. Franc Habe, član – Domžale,
Marija Gabron, članica – Ptuj,
Neda Galijaš, članica – Ljubljana,
Ema Perkovič, članica – Piran,
Dr. Uroš Janez Stanič, član – Ljubljana,

Nadzorni odbor:
Branislava Ogrinc, članica – Domžale,
Vida Potočnik, članica – Mežica
Vera Kerin – članica – Brežice

Strokovni svet:
prof. dr. Uroš Janez Stanič
Nikolay Grishin, dr. med.
Maksimiljana Mali univ. dipl. soc. del. (strokovni izpit iz socialnega varstva)
Zdenka Katkič strokovni delavec 1-športna rekreacija (št.319)

Disciplinska komisija:
Jožica Gerbec, članica – Most na Soči,
Ana Podržaj, članica – IG
Sonja Mavrič, članica – Ljubljana

PROJEKT PODPIRAJO

Ministrstvo za zdravje je sprejelo sklep, da bo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti, finančno podprlo Društvo Šola zdravja za leta 2017, 2018 in 2019.

Namenite del dohodnine Društvu Šola zdravja

Društvo Šola Zdravja je na seznamu upravičencev do donacij iz dohodnine. Zavezance za dohodnino obveščamo, da za odločitev, kateri nevladni organizaciji boste namenili svoj 0,5 % delež od odmere dohodnine, imate čas do konca leta. Z vašo pomočjo boste podprli delovanje našega društva, ki dela v javnem interesu na področju športa. Hvala!