PRAVILNIKI Društva Šola zdravja

ZADEVA:   SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL DRUŠTVA ŠOLE ZDRAVJA  – OBVESTILO O JAVNI RAZPRAVI IN ZBIRANJU PISNIH PRIPOMB

Datum: 16. 2. 2021

Spoštovani člani društva!

Delovna skupina za reorganizacijo Društva Šola zdravja je pripravila spremembe in dopolnitve Pravil Društva šole zdravja z obrazložitvami.

V prilogi vam zato v razpravo pošiljamo osnutek sprememb in dopolnitev Pravil DŠZ.  Vodje skupin in vodje podružnic posebej prosim, naj z osnutkom sprememb in dopolnitev Pravil seznanijo ostale člane, ki nimajo elektronske pošte ali jih opozorijo, da je osnutek sprememb in dopolnitev Pravil DŠZ članom društva, na razpolago na vpogled in podajanje pripomb, tudi na spletni strani društva in na sedežu društva.

Javna razprava k osnutku sprememb in dopolnitev Pravil traja od 17.02.2021  do 19.03.2021. Prosimo vas, da morebitne pisne pripombe k osnutku sprememb in dopolnitev Pravil DŠZ pošljete najkasneje do 19.03.2021, in sicer na naslov društva: DŠZ, Slamnikarska 18, 1230 Domžale ali po elektronski pošti na naslov:  telovadba7.30@gmail.com . Za pošiljanje pripomb smo pripravili poseben obrazec.

Spodaj imate pripeta :

Predsednica Društva Šole zdravja

                  Zdenka Katkič

___________________________________________________________________________________________________

S klikom na povezavo se vam bo odprla datoteka s Kodeksom Društva Šola zdravja.

VPIS V POSLOVNI REGISTER, 11. 4. 2018

PRAVILA DŠZ – s spremembami in dopolnitvami  5. 4. 2018

Navodila o urejanju in vodenju baze članov, 16. 2. 2017

Pravilnik o prostovoljskem delu, 16. 2. 2017

Pravilnik o podelitvi nagrad in priznanj, 6. 12. 2017

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 29. 5. 2013

Pravilnik o računovodstvu DŠZ s spremembami in dopolnitvami, 19. 2. 2019

PROJEKT PODPIRAJO

Ministrstvo za zdravje je sprejelo sklep, da bo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti, finančno podprlo Društvo Šola zdravja za leta 2017, 2018 in 2019.

Namenite del dohodnine Društvu Šola zdravja

Društo Šola Zdravja, je na seznamu upravičencev do donacij iz dohodnine za leto 2016. Zavezance za dohodnino, ki se še niste odločili, kateri nevladni organizaciji boste namenili del od odmere dohodnine, vabimo, da z vašo pomočjo podprete delovanje našega zavoda. Denar, ki bi sicer ostal v državnem proračunu, lahko namenite za naše aktivnosti, ki so neprofitno naravnane.