–  zapisnik 10. občnega zbora (22.03.2019)

–  zapisnik 9. občnega zbora  (16.03.2018)

–  zapisnik 8. občnega zbora  (18.03.2017)

–  zapisnik 7. občnega zbora iz leta 2016

–  zapisnik 6. občnega zbora iz leta 2015

–  zapisnik 5. občnega zbora iz leta 2014

–  zapisnik 4. občnega zbora iz leta 2013

–  zapisnik 3. občnega zbora iz leta 2012

–  zapisnik 2. občnega zbora iz leta 2011

–  zapisnik 1. občnega zbora (14.4.2010)

11. občni zbor (gradivo)

Gradivo za 11. občni zbor zaradi, ki ga zaradi varnostnih razmer bomo izvedli junija 2020 po skupinah:

10. občni zbor (gradivo)

Gradivo za 10. občni zbor, ki bo 22. marca 2019 v Domžalah:

9. občni zbor (gradivo)

Gradivo za 9. občni zbor, ki bo 16. marca 2018 v Domžalah:

Vabilo na 9. redni letni občni zbor
– Letno poročilo dela za leto 2017 – tukaj
– finančno poročilo za leto 2017 – tukaj
– vsebinski plan za leto 2018 – tukaj
– finančni načrt za leto 2018 – tukaj
Zapisnik 9. občnega zbora  – 16. 3. 2018

Sprejem sprememb in dopolnitev Pravil Društva Šola zdravja
– Predlog sprememb Pravil 20. 2. 2018 – tukaj
– obrazložitev sprememb in dopolnitev Pravil društva – tukaj

 

8. občni zbor (zapisniki + gradivo)

Gradivo za 8. občni zbor, ki je bil 18 marca 2017 v Domžalah:

– vabilo na 8. redni letni občni zbor
– vsebinsko poročilo 2016 – tukaj
– finančno poročilo 2016 (tabela + tekst)
– vsebinski plan 2017 – tukaj
– finančni plan 2017 (tabela + tekst)
– zapisnik 7. rednega občnega zbora, 19.03.2016 – tukaj
– zapisnik 2. izrednega občnega zbora, 14.06.2016 – tukaj
– bilanca po SM 2016 – tukaj
– bruto bilanca 2016 – tukaj

S klikom na povezavo se vam bo odprla datoteka s Pravilnikom o delovanju skupin in podružnic, 31.05.2017

PROJEKT PODPIRAJO

Ministrstvo za zdravje je sprejelo sklep, da bo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti, finančno podprlo Društvo Šola zdravja za leta 2017, 2018 in 2019.

Namenite del dohodnine Društvu Šola zdravja

Društvo Šola zdravja je na seznamu upravičencev do donacij iz dohodnine za leto 2016. Zavezance za dohodnino, ki se še niste odločili, kateri nevladni organizaciji boste namenili del od odmere dohodnine, vabimo, da z vašo pomočjo podprete delovanje našega društva. Denar, ki bi sicer ostal v državnem proračunu, lahko namenite za naše aktivnosti, ki so neprofitno naravnane.