OBČNI ZBOR

12. občni zbor (gradivo)

Gradivo za 12. občni zbor, ki ga zaradi varnostnih razmer bomo izvedli junija 2021 delno po skupinah:

–  Dosežki Društva Šola zdravja v letu 2020
–  Plan dela DŠZ za leto 2021-25.2.2021
–  Poslovni izkazi za leto 2020

 

11. občni zbor (gradivo)

Gradivo za 11. občni zbor, ki smo ga zaradi varnostnih razmer izvedli junija 2020 delno po skupinah:

 

10. občni zbor (gradivo)

Gradivo za 10. občni zbor, ki bo 22. marca 2019 v Domžalah:

9. občni zbor (gradivo)

Gradivo za 9. občni zbor, ki bo 16. marca 2018 v Domžalah:

Vabilo na 9. redni letni občni zbor
– Letno poročilo dela za leto 2017 – tukaj
– finančno poročilo za leto 2017 – tukaj
– vsebinski plan za leto 2018 – tukaj
– finančni načrt za leto 2018 – tukaj
Zapisnik 9. občnega zbora  – 16. 3. 2018

Sprejem sprememb in dopolnitev Pravil Društva Šola zdravja
– Predlog sprememb Pravil 20. 2. 2018 – tukaj
– obrazložitev sprememb in dopolnitev Pravil društva – tukaj

8. občni zbor (zapisniki + gradivo)

Gradivo za 8. občni zbor, ki je bil 18 marca 2017 v Domžalah:

– vabilo na 8. redni letni občni zbor
– vsebinsko poročilo 2016 – tukaj
– finančno poročilo 2016 (tabela + tekst)
– vsebinski plan 2017 – tukaj
– finančni plan 2017 (tabela + tekst)
– zapisnik 7. rednega občnega zbora, 19.03.2016 – tukaj
– zapisnik 2. izrednega občnega zbora, 14.06.2016 – tukaj
– bilanca po SM 2016 – tukaj
– bruto bilanca 2016 – tukaj

S klikom na povezavo se vam bo odprla datoteka s Pravilnikom o delovanju skupin in podružnic, 31.05.2017

 

X