OBČNI ZBOR

–  zapisnik 10. občnega zbora (22.03.2019)

–  zapisnik 9. občnega zbora  (16.03.2018)

–  zapisnik 8. občnega zbora  (18.03.2017)

–  zapisnik 7. občnega zbora iz leta 2016

–  zapisnik 6. občnega zbora iz leta 2015

–  zapisnik 5. občnega zbora iz leta 2014

–  zapisnik 4. občnega zbora iz leta 2013

–  zapisnik 3. občnega zbora iz leta 2012

–  zapisnik 2. občnega zbora iz leta 2011

–  zapisnik 1. občnega zbora (14.4.2010)

11. občni zbor (gradivo)

Gradivo za 11. občni zbor zaradi, ki ga zaradi varnostnih razmer bomo izvedli junija 2020 po skupinah:

 

10. občni zbor (gradivo)

Gradivo za 10. občni zbor, ki bo 22. marca 2019 v Domžalah:

9. občni zbor (gradivo)

Gradivo za 9. občni zbor, ki bo 16. marca 2018 v Domžalah:

Vabilo na 9. redni letni občni zbor
– Letno poročilo dela za leto 2017 – tukaj
– finančno poročilo za leto 2017 – tukaj
– vsebinski plan za leto 2018 – tukaj
– finančni načrt za leto 2018 – tukaj
Zapisnik 9. občnega zbora  – 16. 3. 2018

Sprejem sprememb in dopolnitev Pravil Društva Šola zdravja
– Predlog sprememb Pravil 20. 2. 2018 – tukaj
– obrazložitev sprememb in dopolnitev Pravil društva – tukaj

8. občni zbor (zapisniki + gradivo)

Gradivo za 8. občni zbor, ki je bil 18 marca 2017 v Domžalah:

– vabilo na 8. redni letni občni zbor
– vsebinsko poročilo 2016 – tukaj
– finančno poročilo 2016 (tabela + tekst)
– vsebinski plan 2017 – tukaj
– finančni plan 2017 (tabela + tekst)
– zapisnik 7. rednega občnega zbora, 19.03.2016 – tukaj
– zapisnik 2. izrednega občnega zbora, 14.06.2016 – tukaj
– bilanca po SM 2016 – tukaj
– bruto bilanca 2016 – tukaj

S klikom na povezavo se vam bo odprla datoteka s Pravilnikom o delovanju skupin in podružnic, 31.05.2017

 

X