Društvo Šola zdravja

Vsak trenutek je lahko nov začetek

Kaj je Društvo Šola zdravja?

Projekt Društva Šola zdravja deluje že od leta 2006, ko je nastala prva skupina v Celju. Leta 2009 smo se registrirali kot društvo s sedežem v Domžalah.  Skupin je že veliko, trenutno imamo 252 skupin v 92 občinah in 5.2 registriranih članov (na dan 30. 04. 2024). 

Video posnetek s srečanja v Vinici

Naša osnovna dejavnost je jutranja telovadba “1000 gibov”. Tako ohranjamo in izboljšujemo zdravje prebivalcev. Skrbimo za spodbujanje rednega gibanja in telesne vadbe, ohranjamo zdravje za dolgo samostojno življenje, povečujemo delež gibalno aktivnega prebivalstva, vračamo voljo do življenja osamljenim in starejšim osebam, krepimo psihofizično kondicijo starejših, preprečujemo potek kroničnih bolezni ter prispevamo k zmanjšanju tveganja za razvoj depresivnih in anksioznih motenj.

Naš prepoznavni znak je oranžna barva in razgibavanje vsako jutro (razen nedelje in praznikov) ob 7.30 zunaj na prostem, v bližini vašega doma v vseh letnih časih. Razgibavajo nas usposobljeni prostovoljci s pomočjo strokovno izobraženega kadra. 

Društvo Šola zdravja si prizadeva jutranje razgibavanje pripeljati v vsak kraj, vas in naselje povsod po Sloveniji. Tako spodbujamo ljudi k boljši skrbi za zdravje in medsebojno povezovanje.

 

0
Oseb
0
Skupin
0
Občin

KDAJ in KJE se razgibavamo?

Polurno jutranje razgibavanje se začne ob 7.30 na prostem, po različnih javnih površinah po vsej Sloveniji (športni parki, športna igrišča, ob morju, rekah, jezerih, v parkih, na parkiriščih, igriščih … Skratka, telovadimo zunaj, na prostem, nekje v naravi, v bližini vašega doma.
Toplejši spomladanski dnevi so idealni, da se prične z rednim jutranjim razgibavanjem. Postopoma se človek lažje navadi tako na vsakodnevno jutranje razgibavanje kot na na vremenske razmere  (mraz, dež, sneg ali vročina).

KDO se lahko vključi?

V naše društvo se vključijo ljudi, ki želijo kaj narediti za svoje zdravje in vsak se razgibava po svojih zmožnostih in sposobnostih. Skupine so različno velike in štejejo od 10 do 80 članov. To niso maturanti, ki se le maja spravijo na glavne ceste skupinsko plesat in jih gleda množica ljudi. Ne, povprečna starost članov Društva Šola zdravja je 71 let, veliko je upokojencev, ki so vsak dan bolj zdravi. Najstarejši udeleženec je iz skupine Brežice in šteje 93 let, drugače starih čez 90 let imamo 40 članov, od 80 do 89 let pa 825 članov (podatki so od februarja 2024).  Oktobra 2019 smo praznovali 10 obletnico od uradne ustanovitve našega društva. Najstarejša skupina v Piranu deluje že 14 let, saj so se organizirali že pred uradno registracijo društva. Po različnih krajih Slovenije se v okviru Društva vsako jutro ob 7.30 uri hkrati razgibava 5.200 oseb v 92 občinah in v 252 skupinah (podatki so od aprila 2024). 

KAKO se razgibavamo?

Vaje niso zahtevne, kar pomeni, da ni potrebna predhodna kondicijska pripravljenost, draga športna oprema tudi ne. Delamo po svojih zmožnostih in svojih sposobnostih.
Vaje so preproste in primerne so za vsakogar. Vodijio jih usposobljeni prostovoljci s pomočjo strokovnega kadra. Gre za sklepne vaje, ki jih je sestavil dr Nikolay Grishin, in se imenujejo »1000 gibov«. Vse vaje se izvajajo stoje. V 30 minutah se razgibajo vsi sklepi telesa in vse mišične skupine. Začne se pri dlaneh, konča pri podplatih. S tem se ohranjajo funkcionalne sposobnosti in se doseže boljša gibljivost, okretnost telesa ter ravnovesje.

ZAKAJ zjutraj?

Jutranje razgibavanje izboljšuje fizično in psihično stanje posameznika. Zaradi boljše gibljivosti telesa, se zmanjšuje telesna teža, tudi ostale težave se zmanjšajo ali celo izginejo. Zaradi gibanja v naravi in prijetnega druženja v skupini, se izboljša tudi psihično stanje, zmanjšuje se občutek osamljenosti, socialne izključenosti in depresije.

KAKŠNI so stroški?

Ker se razgibavamo na javnih površinah in vaje vodijo usposobljeni prostovoljci s pomočjo strokovnega kadra, ne pobiramo vadnine, kar pomeni, da so vaje brezplačne. Za včlanitev v društvo izpolnite Pristopno izjavo, članarino pa poravnate enkrat letno, in sicer 25 € s čem podpirate delovanje našega društva

VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA

VIZIJA

Pripeljati brezplačno jutranjo telovadbo v vsak kraj, vas, naselje, v vseh 212 slovenskih občin.

POSLANSTVO

Poslanstvo Društva Šola zdravja je promoviranje zdravega življenjskega sloga - vsakodnevne jutranje vadbe na prostem in promoviranje gibanja vseh generacij. Zato želimo vplivati na občinske politike za boljšo skrb pri vključevanju starejših občanov v vsakodnevne brezplačno vodene vadbe in več vadbenih skupin v lokalnem okolju.

VREDNOTE

V društvu spodbujamo vrednote, kot sta fairplay in prijateljstvo. V društvu Šola zdravja so vrednote še pozitivne misli, potrpežljivost, sproščenost, nasmeh, preprostost, odprtost, pogum, ljubezen, prijaznost, mir, veselje, resnica, odpuščanje, smeh, radost, zaupanje, duhovnost, zadovoljstvo, druženje in narava oz. gibanje v naravi na svežem zraku, vseh 365 dni v letu in ne glede na vremenske razmere. V naravi je sveža življenjska energija in to je komparativna prednost vadbe 1000 gibov pred konkurenčnimi vadbami na trgu.

BLAGOVNA ZNAMKA

Znak društva je kvadrat oranžne barve, v krogu je človek v dveh položajih, na obodu kroga je rumen napis ŠOLA (zgoraj) in ZDRAVJA (spodaj), levo in desno dve rumeni piki.

Društvo Šola zdravja ima registrirano in zaščiteno blagovno znamko Šola zdravja, pod številko Z-201770716 od 15.6.2017 dalje pri Uradu za intelektualno lastnino na MGRT. Zaščita je naslednja:« Član Društva Šola zdravja Nikolay Grishin, dr. med., je pripravil vaje za jutranjo telovadbo na prostem, ki jo vodijo usposobljeni člani društva-vaditelji. Vaje, ki sestavljajo jutranjo telovadbo se imenujejo »Metoda 1000 gibov«. Društvo je tudi izdalo priročnik za vaditelje, ki vodijo jutranjo telovadbo. Ta jutranja telovadba se lahko izvaja le v skupinah, ki so organizirana v okviru Društva Šola zdravja«. Blagovno znamko Šola zdravja tako gradimo na identiteti, podobi in prepoznavnosti.

Skrbimo za druženje članov

Skupine, ki sodelujejo v programu Šola zdravja, se vsako leto zberejo na srečanju, kjer se družijo in izvajajo vaje. Namen srečanja je spodbujanje socialne interakcije in krepitev medsebojnih vezi med udeleženci. Na srečanju se izvajajo tudi predavanja o zdravem življenjskem slogu, prehrani, tehnike dihalnih vaj in meditacije. Udeleženci srečanja imajo priložnost spoznati druge udeležence iz drugih skupin in si izmenjati izkušnje ter izboljšati svoje znanje o zdravem načinu življenja. Srečanje ponuja tudi priložnost za zabavo, smeh in sprostitev.

Piran 2018 -10. srečanje vseh skupin

Piran 2016-8. srečanje vseh skupin

Piran 2017 -9. srečanje vseh skupin

Smo člani naslednjih zvez


Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Kopališka 4, Domžale
Telefon: +386 1 721 68 62
E-naslov:info@sport-domzale.si


Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Poljanska cesta 12
1000 Ljubljana
Tel.: 01 433 40 24
Fax: 01 430 12 89
e-mail: slovenska@filantropija.org
www.filantropija.org; www.prostovoljstvo.org

              
Projekt »Slovenska mreža prostovoljskih organizacij« financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za javno upravo.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.«


ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE
Koprska ulica 94 a
1000 LJUBLJANA
www.sportna-unija.si
Tel.: 01/42-32-142
Gsm:041/749 991Mojca Koligar
Strokovna sodelavka za šport

sodelujemo v projektu ZDRAVO DRUŠTVO, www.zdravodrustvo.si


Vsebinska mreža NVO za zdravje – NVO varujejo naše zdravje
Health NGOs Network – NGOs Protec Our Health Project

Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje
Slovenian Coalition for Tobacco Control and Public Health
Kopitarjeva 2
SI-2000 Maribor
tel: + 386 2 620 98 57
e-pošta: nvo.zdravje@tobak-zveza.si
http://nvozdravje.si/