DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA
Slamnikarska cesta 18
1230 Domžale
Davčna številka: 94506019
Matična številka: 4014715
TRR Delavska hranilnica, SI56-6100-0002-4587-810

-Od novembra 2020 smo na podlagi 26. člena in 23. člena Zakona o  humanitarnih organizacijah pridobili status humanitarne organizacije na področju zravstva. Odločbo je izdalo Ministrstvo za zdravje;

-Od decembra 2014 smo na podlagi 38. in 39. člena Zakona o prostovoljstvu  in 15. člena o področjih prostovoljskega dela vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij. Potrdilo o vpisu je izdala Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES);

-Od novembra 2011 smo na podlagi 128. in 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in na podlagi  30., 31., 32., 33. in 48. člena Zakona o društvih pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa. Odločbo je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport.

-Leta 2009 smo prejeli odločbo o vpisu v register društev Upravne enote Domžale z imenom DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA, s sedežem na naslovu: Slamnikarska cesta 18, 1230 Domžale.