PRAVILNIKI Društva Šola zdravja

S klikom na povezavo se vam bo odprla datoteka s Kodeksom Društva Šola zdravja.

VPIS V POSLOVNI REGISTER, 11. 4. 2018

PRAVILA DŠZ – s spremembami in dopolnitvami  5. 4. 2018

Navodila o urejanju in vodenju baze članov, 16. 2. 2017

Pravilnik o prostovoljskem delu, 16. 2. 2017

Pravilnik o podelitvi nagrad in priznanj, 6. 12. 2017

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 29. 5. 2013

Pravilnik o računovodstvu DŠZ, 22. 11. 2016

PROJEKT PODPIRAJO

Ministrstvo za zdravje je sprejelo sklep, da bo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti, finančno podprlo Društvo Šola zdravja za leta 2017, 2018 in 2019.

Namenite del dohodnine Društvu Šola zdravja

Društo Šola Zdravja, je na seznamu upravičencev do donacij iz dohodnine za leto 2016. Zavezance za dohodnino, ki se še niste odločili, kateri nevladni organizaciji boste namenili del od odmere dohodnine, vabimo, da z vašo pomočjo podprete delovanje našega zavoda. Denar, ki bi sicer ostal v državnem proračunu, lahko namenite za naše aktivnosti, ki so neprofitno naravnane.