ORGANI Društva ŠZ

IZVOLJENI ČLANI na delnih zborov članov, ki so bili izvedeni v času od 5. 6. do 30. 6. 2020 po skupinah

Upravni odbor:
Zdenka Katkič, predsednica društva – Domžale,
Bernardka Krnc, podpredsednica društva – Šmarješke Toplice
Dr. Franc Habe, član – Domžale,
Marija Gabron, članica – Ptuj,
Matjaž Marinček, član – Zagradec,
Helena Španovič, članica – Krško,
Tatjana Mastnak, članica – Piran,
Martina Erman, članica – Kamnik,
Alojzija Glavač, članica – NM – Portoval 1,

Nadzorni odbor:
Ana Ponikvar – Domžale,
Frančiška Štalcar, članica – Semič
Vida Potočnik – članica – Brežice

Strokovni svet:
prof. dr. Uroš Janez Stanič
Nikolay Grishin, dr. med.
Maksimiljana Mali univ. dipl. soc. del. (strokovni izpit iz socialnega varstva)
Zdenka Katkič strokovni delavec 1-športna rekreacija (št.319)

Disciplinska komisija:
Jožica Gerbec, članica – Most na Soči,
Ana Podržaj, članica – IG
Sonja Mavrič, članica – Ljubljana

PROJEKT PODPIRAJO

Ministrstvo za zdravje je sprejelo sklep, da bo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti, finančno podprlo Društvo Šola zdravja za leta 2017, 2018 in 2019.

Namenite del dohodnine Društvu Šola zdravja

Društvo Šola Zdravja je na seznamu upravičencev do donacij iz dohodnine. Zavezance za dohodnino obveščamo, da za odločitev, kateri nevladni organizaciji boste namenili svoj 0,5 % delež od odmere dohodnine, imate čas do konca leta. Z vašo pomočjo boste podprli delovanje našega društva, ki dela v javnem interesu na področju športa. Hvala!