Organi društva

ORGANI Društva ŠZ

IZVOLJENI organi društva za mandatno obdobje 2020 – 2024. .Volitve so bile izvedene kot delni zbori članov, v času od 5.  do 30.  junija 2020 po skupinah

Upravni odbor:
Zdenka Kavčič, predsednica društva,
Silvica Erlih, članica – LJ – Livada
Dr. Franc Habe, član – Domžale,
Marija Gabron, članica – Ptuj,
Matjaž Marinček, član – Zagradec,
Helena Španovič, članica – Krško,
Mirjam Trnkonczy, članica – Piran,
Martina Erman, članica – Kamnik,
Alojzija Glavač, članica – NM – Portoval 1,

Nadzorni odbor:
Ana Ponikvar – NM – Birčna vas,
Frančiška Štalcar, članica – Semič
Vida Potočnik – članica – Mežica

Strokovni svet:
prof. dr. Feri Habe
prof. dr. Uroš Janez Stanič
Nikolay Grishin, dr. med.
Maksimiljana Mali, univ. dipl. soc. del. (strokovni izpit iz socialnega varstva)
Zdenka Katkič, strokovni delavec 1-športna rekreacija (št.319)

Disciplinska komisija:
Jožica Gerbec, članica – Most na Soči,
Ana Podržaj, članica – IG
Sonja Mavrič, članica – Ljubljana – Kolezija

Delovna skupina za reorganizacijo DŠZ :
Marija Gabron
Matjaž Marinček
Helena Španovič
Dane Klepec
Zdenka Katkič
Bernardka Krnc