PRIZNANJA IN NAGRADE

4. 12. 2019 – Komisija za priznanja Športne unije Slovenije je na svoji 3. redni seji z dne 22. 11. 2019 sprejela sklep, da bo na novoletni slovesnosti ŠUS  (dne 4. decembra) med nagrajenci oz. dobitniki priznanj ob posebnih obletnicah tudi Društvo Šola zdravja.

4. 12. 2019 – Komisija za priznanja Športne unije Slovenije je na svoji 3. redni seji z dne 22. 11. 2019 sprejela sklep, da bo na novoletni slovesnosti ŠUS  (dne 4. decembra) med nagrajenci oz. dobitniki priznanj ob posebnih obletnicah tudi Društvo Šola zdravja.

27. 6. 2019 ­­­– Ob občinskem prazniku na Mirni je Ana Popit prejela zahvalo za požrtvovalno delo in trud ob ustanovitvi skupine „Šola zdravja“ v domačem kraju, za veliko mero entuziazma in empatije pri vodenju rekreacije ter za aktivno sodelovanje v projektu „Starejši za starejše“. Zahvalo je prejela tudi Dragica Hazdovac, članica DŠZ, za dolgoletno predanost delu z otroki in navdihujočo ustvarjalnost na področju kulture.

maj 2019 – V šolskem letu 2018/2019 je naše društvo aktivno sodelovalo pri izvedbi enotedenske vseslovenske akcije Simbioza giba 2018 in s tem pripomogli k promociji zdravega in aktivnega življenja tako otrok kot starejših iz lokalne skupnosti. S tem smo omogočili mentorstvo otrokom, ki so v obliki različnih športnih aktivnosti sodelovali v medgeneracijskem  povezovanju z lokalnim okoljem. Naša predsednica Zdenak Katkič je koordinirala enotedensko vseslovensko akcijo Simbioza giba 2018 v sklopu Društva Šola zdravja in s tem pripomogla k promociji zdravega in aktivnega življenja, kar je razvidno iz potrdil, ki smo jih prejeli od Zavoda Simbioza Genesis Ljubljana.

Simbioza giba-potrdilo

Zdenka Katkič, Simbioza giba_potrdilo

22. 3. 2019 – Na 10. rednem letnem zboru članov smo z glasovanjem ZA potrdili predlog Upravnega odbora, da se Nikolayu Grishinu dodeli častno članstvo. Čestitamo!

22. 3. 2019 – Nagrade in priznanja prostovoljcem za izjemne dosežke podeljujemo z določili zakona, ki ureja prostovoljstvo (1. člen Pravilnika o podelitvi nagrad in priznanj prostovoljcem DŠZ).

Komisija za nagrade in priznanja prostovoljcem članom Društva Šola zdravja, v sestavi nekaj članov Upravnega odbora, je s točkovanjem po kriterijih navedenih v omenjenem Pravilniku sklenila, da si nagrado zaslužijo naslednji prostovoljci:

MARINKA ŠTOK, (skupina IZOLA)

ANA KUPINA (skupina BREŽICE)

LUCIJA NEDELJKOVIČ (skupina NOVA GORICA)

POSEBNA PRIZNANJA prostovoljcem za leto 2018:

HELENA ŠPANOVIČ (skupina KRŠKO – DESNI BREG)

IRENA CIUHA (LJUBLJANA – RUSKI CAR)

ZORICA TODIČ, MARJANCA PEKLAR, IDA ZRIM, STOJKA BALOG, MIRA MIKAČ, MARIJA ŠTIH, DUŠAN FORTUNA, JOŽICA CEKUTA, LJUBICA MURN, NADA LJUBEC, DRAGICA KRANJEC (vsi so vaditelji iz skupine NOVO MESTO – Portoval 1):
–  Sistematično so pristopili k ustanavljanju novih skupin po krajevnih skupnostih občine in si zadali cilj – vsaj eno skupino v vsako krajevno skupnost,
–  Po trije vaditelji so aktivirali skupino in jo vodili do ustanovitve in še mesec po njej pomagali novim vodjem,
– V petih letih so ustanovili 10 skupin, od tega samo v letu 2018 šest (NM –Jedinščica, NM-Ragovska, NM-Bršljin, Gabrje, Birčna vas in NM-Ločna).

21. 3. 2019 – Društvo upokojencev Šoštanj je podelilo priznanje za uspešno vodenje Šole zdravja – skupine Šoštanj. Čestitamo!

15. 3. 2019 – Na občnem zboru DU Dovje-Mojstrana je pod točko šport in rekreacija vodstvo društva podelilo priznanji za vodenje vsakodnevne jutranje telovadbe Šole zdravja 1000 gibov na Trgu olimpijcev v Mojstrani. Prejeli sta ga Zdenka Taler in Metka Kern Trček.

Mojstrana priznanje 2019

18. 2. 2019 – Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek je na osrednji slovesnosti ob črnomaljskem občinskem prazniku med drugimi podelil diplomo občine Črnomelj naši Lidiji Malešič: – za prizadevno delo na področju Šole zdravja.

14. 2. 2019 – v Športni dvorani Domžale so se na Dan zaljubljenih družili vsi, ki nosijo ljubezen do športa v srcu, saj je ravno na valentinovo potekala prireditev Športnik leta 2018 v občini Domžale. Na prireditvi je posebno priznanje, bronasto – več kot 10 let, za dolgoletno delo posameznikov, prejela Zdenka Katkič, za vodenje Društva Šola zdravja.

In to še ni vse,Plaketo za športno rekreativno dejavnost  so prejele: Jana Debevec, Tončka Grilj in Jelka Barlič za 10 let vodenje jutranje telovadbe.

4. 12. 2018 – Ob občinskem prazniku v letu 2018 je Občina Mežica podelila Zlati grb Občine Mežica mag. Vidi Potočnik za dolgoletno strokovno delo usmerjeno v trajnostni razvoj lokalnega okolja, ki ga je dopoljnjevala z družbeno aktivnim delovanjem, s katerim je znala motivirati tudi druge ljudi dobre volje v ideji, da lahko vsak prispeva po svojih zmožnostih za boljši jutri.

8. 10. 2018 – Šola zdravja – skupina Šoštanj je od Krajevne skupnosti Šoštanj prejela zahvalo za dobro sodelovanje v lokalnem okolju.

28. 9. 2018 – Na osrednji slovesnosti občine Šoštanj (ob letošnjem občinskem prazniku, 30. septembra) so v šoštanjskem Kulturnem domu podelili priznanja in plakete Občine Šoštanj ter županova priznanja. Med sedmimi prejemniki posebnih županovih priznanj se je našla tudi Šola zdravja – skupina Šoštanj. Priznanje je, v imenu skupine Šoštanj, prejela naša članica Ljubica Donko, vodja skupine. Na osrednji slovesnosti je župan Darko Menih sklenil svoj slavnostni govor z besedami: »Pomembno je, da verjamemo vase, v projekte, s katerimi smo in še tlakujemo pot v boljšo prihodnost naše občine Šoštanj.«

17. 6. 2018 – V kulturnem domu v Šmarjeti so, ob letošnjem občinskem prazniku, podelili priznanja in nagrade najbolj prizadevnim v občini Šmarješke Toplice v zahvalo za trud in prosti čas, ki ga žrtvujejo za skupnost.  Med najbolj zaslužnimi občani je tudi naša članica in vaditeljica skupine Šmarješke Toplice DUNJA GARTNER. Občinsko priznanje si je zaslužila kot vodja tamkajšnje Šole zdravja, ki telovadi vsako jutro po vajah dr. Grishina v parku Krkinih Term in se iz leta v leto povečuje. Dunja pa s svojim znanjem pomaga tudi drugim skupinam po Sloveniji in je kot mentorica osposobila mnoge nove vaditelje vaj “1000 gibov”.

25. 5. 2018 – Na 28. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki potrdili predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za podelitev priznanja in občinske nagrade za leto 2018. Priznanje Občine Izola z ustrezno listino za leto 2018 in denarno nagrado je prejela naša MARINKA ŠTOK, vaditeljica skupine Izola – “za dolgoletno delo z jutranjimi telovadci, za širjenje ozaveščenosti in izobraževanje o zdravem načinu življenja in rekreaciji“.

15. 5. 2018 – Naša predsednica Zdenka Katkič je postala NAJ MENTORICA PROSTOVOLJSTVA! Slovenska Filantropija ji je na podlagi razpisa dodelila priznanje ob Slovenskem tednu prostovoljstva. Slovesna podelitev priznanj najzaslužnejšim na področju prostovoljstva je bila v torek, 15. maja 2018, v občini Krško, ki je prejemnica naziva Prostovoljstvu prijazno mesto že od leta 2014. Priznanje je Zdenki dodeljeno za kakovostno vodenje prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu v Društvu Šola zdravja.

25. 4. 2018 – Na osrednji slovesnosti ob prazniku občine Šenčur so podelili sedem občinskih priznanj in se ozrli na preteklosti in prihodnost občine… Letos so podelili tri srebrne plakete, eno bronasto in tri spominska priznanja občine… Spominska priznanja pa so namenili Sebastianu Mohoriču, vodniku reševalnega psa, ki deluje predvsem na humanitarnem področju, Roku Puharju za izjemne športne dosežke v teku v slovenskem in svetovnem merilu in Ireni Žerovnik za uspešno vodenje jutranje telovadbe v okviru društva Šola zdravja v Šenčurju. Več lahko preberete tukaj.

marec 2018 – Darinka Smrke, vodja skupine NM – Portoval 1 in članica našega UO, je konec marca prejela priznanje Društva upokojencev Novo mesto za delo na področju Hiše sožitja in Šole zdravja. Darinka je marca aktivirala 3 skupine v Bršljinu, na Ragovski in Jedinščici. Naredila je medgeneracijsko vez med novomeškimi skupinami Šole zdravja in novim vrtcem Videk v Novem mestu, kamor bodo hodili vsak mesec na druženje in srečanje z otroki.

23. 3. 2018 – Društvo upokojencev Razvanje je na svojem 25. občnem zboru podelilo Priznanje skupini MB-Razvanje za uspešno delo – v skrbi za zdravje z gibanjem, druženjem in sproščenostjo. Kot krajanke v okviru Krajevne skupnosti Razvanje so tudi članice DU Razvanje, drugače so po številu članov najmanjša in najmlajša skupina v kraju glede na začetek delovanja leta 2016. Ob prevzemu priznanja je vodja skupine MB – Razvanje, Minka Donik, povedala, da je to priznanje namenjeno tudi ŠOLI ZDRAVJA na nivoju Slovenije kot dokaz, da se v zelo majhnih krajih dosegajo rezultati, ki pritegnejo pozornost širše skupnosti. Na občnem zboru DU Razvanje so bili prisotni tudi predstavniki drugih KS, mestne občine DU, in predstavnik ZDUS Zgornje podravske regije.

OBRAZLOŽITEV k prejetemu priznanju DU Razvanje:

ŠOLA ZDRAVJA – Skupina RAZVANJE

uspešno deluje pod vodstvom voditeljice Minke Donik. V svoj krog »jutranje telovadbe pod brezo« privablja vedno več članic, ki so vse po vrsti tudi članice društva upokojencev. Vsako jutro s sproščenim gibanjem poskrbijo za dobro voljo, druženje in posledično za zdravje. Leta 2016 je telovadilo po Sloveniji 116 skupin in med njimi Skupina iz Razvanja.

Telovadba v skupini ŠOLA ZDRAVJA uspešno dopolnjuje rekreativno telovadbo v sekciji društva in tako dodatno skrbi za gibalno kulturo med našimi člani.

Društvo upokojencev RAZVANJE podeljuje Skupini ŠOLE ZDRAVJA iz Razvanja DRUŠTVENO PRIZNANJE.

16. 3. 2018 – Na 9. rednem letnem zboru članov smo z glasovanjem ZA potrdili predlog Upravnega odbora, da se Emi Perkovič dodeli častno članstvo. Čestitamo!

6. 2. 2018 – —Nagrade in priznanja prostovoljcem za izjemne dosežke podeljujemo letos prvič v skladu z določili zakona, ki ureja prostovoljstvo (1. člen Pravilnika o podelitvi nagrad in priznanj prostovoljcem DŠZ). Z nagrajevanjem prostovoljcev bomo nadaljevali tudi v prihodnje s podelitvijo nagrad na rednem letnem Občnem zboru (letos bo Občni zbor v petek, 16. marca 2018).

Komisija za nagrade in priznanja prostovoljcem članom Društva Šola zdravja, v sestavi nekaj članov Upravnega odbora, je s točkovanjem po kriterijih navedenih v omenjenem Pravilniku sklenila, da si nagrado zaslužijo naslednji prostovoljci:

MARIJA GABRON, (Ptuj – Ljudski vrt)

LIDIJA MALEŠIČ (Črnomelj)

METKA ŠTOK (Kranj – Prešernov gaj)

SILVICA ERLIH (Ljubljana – Livada)

DUNJA GARTNER (Šmarješke Toplice)

MAKSIMILIJANA MALI (Domžale – drevored 88 lip)

Priznanja si zaslužijo naslednje prostovoljke:

JOŽICA ŠMID (Kranj – Planina)

METKA ČAVLOVIČ (Kranj – Prešernov gaj)

STANKA KOZEL (Medvode – Preska)

3. 12. 2017 – Na osnovi sklepa občinskega sveta z dne 22. 11. 2017. je priznanje občine Mežica za družbeno angažiranost in humanitarno dejavnost prejela tudi članica – sovoditeljica skupne Šola zdravja v Mežici, Kristina Kasnik. Slavnostna podelitev priznanj občine Mežica je bila 3. decembra na proslavi ob občinskem prazniku občine Mežica. Obrazložitev za nagrado: “Gospa Kristina že 45 let vodi prostovoljno in zelo uspešno telovadbo za večjo skupino občank. Telovadba prispeva k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju posameznika. Najbrž ni potrebno posebej poudariti, koliko predanosti in volje je v vseh teh letih vložila v to aktivnost.”

oktober 2017 – Pri obravnavi predlogov za podelitev priznanj in nagrad MO Kranj za leto 2017 so mestni svetniki Občine Kranj na 31. redni seji Mestnega sveta MO Kranj, sprejeli sklep, da LISTINO O PRIZNANJU MO KRANJ za leto 2017 prejme članica in prostovoljka v Društvu Šola zdravja  M E T K A   Š T O K. Obrazložitev: “za uspešno uveljavljanje Šole zdravja na področju rekreativnega športa“.
več v Gorenjskem glasu in Kranjskih novicah (str. 4.)

24. 11. 2017 – na osrednji slovesnosti Občine Metlika so podelili občinska priznanja in plakete. Med nagrajenci je tudi naša članica in prostovoljka Milena Pavlovič, ki je prejela Plaketo Občine Metlika v letu 2017. Občinski svetniki so se za nagrajence odločili na svoji 20. redni seji. Naša Milena je Plaketo prejela za dolgoletno prostovoljno delo v številnih društvih, aktivno sodelovanje pri turističnih projektih ter vsestransko vpetost v javno delovanje v Občini Metlika. Čestitamo!
Foto: Juš Mihelčič

12. 05. 2017 – Na vseslovenskem srečanju skupin DŠZ v Šmarjeških Toplicah je Dunja Gartner, vodja skupine Šmarješke Toplice, dobila Priznanje Občine Šmarješke Toplice. Priznanje je dobila za dolgoletno vodenje skupine Šola zdravja v Šmarjeških Toplicah in za aktivno vlogo pri izobraževanju vaditeljev Šole zdravja.  ČESTITAMO!

 

 

4. 12. 2015 – Podelitev priznanj, diplom in certifikata

Naše društvo Šola zdravja je prejemnik priznanja Športne unije Slovenije za petletno neprekinjeno delovanje na področju športa za vse.

V predsedniški palači s predsednikom države Borutom Pahorjem

20. 04. 2015 – slikali smo se s predsednikom države, g. Borutom Pahorjem.
Športna Unija Slovenije je predlagala Društvo šola zdravja za ” Podelitev državnih nagrad na področju prostovoljstva za leto 2014″. Enkrat letno predsednik države podeli priznanja. Med 13 predlaganimi organizacijami smo se udeležili slavnostne podelitve v Predsedniški palači v Ljubljani.

Na sliki so Leni Fafangel, predsednica ŠUS (v belem), Marija Gabron s Ptuja (prva z leve), Ema Perkovič iz Pirana (podpredsednica društva ŠZ, prva z desne), Marija Miklič iz Ljubljane (predsednica upravnega odbora društva ŠZ, druga z desne) in Zdenka Katkič iz Domžal (predsednica društva ŠZ, tretja z desne).

16. 04. 2015 – Na slavnostni akademiji podelili priznanja in nagrade Občine Domžale, ki jih podeljujejo vsako leto za posebne dosežke in življenjsko delo posameznikov. Med drugimi nagrajenci je tudi predsednica Društva Šola zdravja – Zdenka Katkič, ki je prejela bronasto plaketo za prizadevno delo na področju Šole zdravja.

Obrazložitev:

Zdenka Katkič je predsednica društva Šola zdravja, ki ima tudi v naši občini veliko članov. Je srčna oseba, ki je vedno pripravljena na pogovor o razvoju rekreacije v pozitivno smer. S svojim večletnim prizadevnim organizacijskim delom v društvu Šola zdravja, skrbi, da se velika množica starejših, včasih tudi osamljenih, najde v programu rekreacije ter pridno telovadi vsako jutro ter na tak način poskrbi za svoje zdravje. Ne gre samo za vadbeni proces, ki se v oranžnih barvah dogaja po občini Domžale in Sloveniji, temveč tudi za povezovanje vseh, na katere smo pozabili, ki ostajajo doma, in tudi tistih, ki iščejo priložnosti za povezovanje in prijetno druženje. Zdenka Katkič se na tem področju angažira in predaja v celoti, hkrati pa zna delati, spodbujati, bodriti, opogumljati za aktivnosti pri ohranjanju zdravja, pa tudi poskrbeti za preventivo.

Prispevek na SIOL

4. 12. 2013 – Nikolay Grishin, dr. med. je dobil priznanje Športne unije Slovenije – Znak za športne zasluge!

Nikolay Grishin, dr. med. je idejni vodja in ustanovitelj društva ŠZ, je glavni motivator (animator) in izredno dober (uspešen) predavatelj. Dne 13. junija 2014 je dobil licenco za opravljanje zdravilske dejavnosti, za delo na področju zdravilskih metod – Manualna terapija.
Licenco mu je podelilo Ministrstvo za zdravje RS za obdobje sedmih let, od 13.06.2014 do 12.06.2021.

Nikolay Grishin, dr. med. je nominiran za Izjemno osebnost leta 2014 v akciji “Ljudje odprtih rok”. Projekt s podporo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že 21-ič prireja revija Naša žena.
_________________________________________________________________________________________________

Podelitev priznanj najboljšim športnicam, športnikom in športnim delavcem, v letu 2012

– Posebna priznanja v kategoriji članice in člani – Posamezniki in društva:

Težkoatletski klub Domžale,
Nogometni klub Roltek Dob,
Zdenka Katkič 
(Društvo šola zdravja),
Miha Halzer (ŠD Energija),
Saša Golob (ŠD GIB ŠIŠKA).