ZBOR ČLANOV Društva Šola zdravja

12. zbor članov (gradivo)

Gradivo za 12. zbor članov, ki ga zaradi varnostnih razmer bomo izvedli junija 2021 delno po skupinah:
1. Vabilo zbor clanov, 25.5.2021
Dopis vodjem skupin – delni zbor članov ŠZ
–  Zapisnik delnega zbora članov po skupinah – obrazec
3. VSEBINSKO POROČILO ZA LETO 2020
– 3.FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020 V besedi
– 3. PRIKAZ PRIHODKOV IN DOHODKOV V LETU 2020 – TER VIR KRITJA ODHODKOV 2020
3. OBRAZEC PRIDOBITNA-NEPRIDOBITNA DEJAVNOST 2020
JOLP_4014715000__20210520205946
– 3. poročilo NO za zbor članov
– 5. VSEBINSKI PLAN DELA DŠZ ZA LETO 2021
5. FINANČNI PLAN 2021-usklajeno po UO
5. VSEBINSKI PLAN DELA DŠZ ZA LETO 2022
6. Predlog UO za nadomestno članico UO
7. Zaposlitev za nedoločen čas
– 8. Predlog sprememb in dopolnitev Pravil DŠZ
8. Obrazložitev spremembe in dopolnitve pravil DŠZ
8. Pravilnik o refundaciji materilanih stroškov prostovoljcem-sprejet 1.9.2020
9. Zapisnik Komisije za nagrade
– Dosežki Društva Šola zdravja v letu 2020
Zapisnik delnega zbora članov DŠZ v letu 2021

11. zbor članov (gradivo)

Gradivo za 11. zbor članov, ki smo ga zaradi varnostnih razmer izvedli junija 2020 delno po skupinah:

 

10. zbor članov (gradivo)

Gradivo za 10. zbor članov, ki bo 22. marca 2019 v Domžalah:

9. zbor članov (gradivo)

Gradivo za 9. zbor članov, ki bo 16. marca 2018 v Domžalah:

Vabilo na 9. redni letni zbor članov
– Letno poročilo dela za leto 2017 – tukaj
– finančno poročilo za leto 2017 – tukaj
– vsebinski plan za leto 2018 – tukaj
– finančni načrt za leto 2018 – tukaj
Zapisnik 9. občnega zbora  – 16. 3. 2018

Sprejem sprememb in dopolnitev Pravil Društva Šola zdravja
– Predlog sprememb Pravil 20. 2. 2018 – tukaj
– obrazložitev sprememb in dopolnitev Pravil društva – tukaj

8. zbor  članov (zapisniki + gradivo)

Gradivo za 8. zbor članov, ki je bil 18 marca 2017 v Domžalah:

– vabilo na 8. redni letni zbor članov
– vsebinsko poročilo 2016 – tukaj
– finančno poročilo 2016 (tabela + tekst)
– vsebinski plan 2017 – tukaj
– finančni plan 2017 (tabela + tekst)
– zapisnik 7. rednega zbora članov, 19.03.2016 – tukaj
– zapisnik 2. izrednega zbora članov, 14.06.2016 – tukaj
– bilanca po SM 2016 – tukaj
– bruto bilanca 2016 – tukaj

S klikom na povezavo se vam bo odprla datoteka s Pravilnikom o delovanju skupin in podružnic, 31.05.2017

 

X