ZBOR ČLANOV Društva Šola zdravja

15. zbor članov (2024)

Gradivo za 15. zbor članov, ki bo 28. marca 2024 v Ljubljani::

Vabilo Zbor clanov, 28.3.2024
VSEBINSKO POROČILO za leto 2023
FINANČNO POROČILO ZA LETO 2023 v besedi
VSEBINSKI PLAN za leto 2024
FINANČNI PLAN 2024 (1)
PRIKAZ PRIH. IN ODH. 2023 (5)
PRIKAZ PRIH. IN ODH. 12023 (5)
DOD_DDPO-b823bad6-bd4b-4462-99bc-e946d73f9418 (3) (1)
AJPES DŠZ 2023
KANDIDACIJSKA LISTA ZA VOLITVE 2024
OBRAZEC PRIDOBITNA-NEPRIDOBITNA DEJAVNOST 2023 (1)
Poslovnik za zbor članov 28.03.2024
Razrešitev dosedanjega vodstva društva
SPREMEMBE PRAVIL
Nagrade in priznanja za leto 2023
Zapisnik Zbora članov 28.3.2024

 

14. zbor članov (2023)

Gradivo za 14. zbor članov, ki ga bomo izvedli do 23. marca 2023 delno po skupinah:

– 1. Vabilo zbor članov 
– 1.1. Dopis vodjem skupin – delni zbor članov ŠZ 2023
–  1.2. zapisnik delnega zbora članov 2023
– 2.1. Vsebinsko poročilo za leto 2022
– 2.2. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2022 V besedi
– 2.2. PRIKAZ PRIHODKOV IN DOHODKOV V LETU 2022 – TER VIR KRITJA ODHODKOV 2022
2.3. POROČILO NO ZA ZBOR ČLANOV  28.2.2023
– 2.4. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
– 2.5. Izkazi Ajpes 2022 – Društvo šola zdravja

2.6. Dodatni prikazi k izkazu Uspeha na dan 31.12.2022

2.7.  Bilanca stanja na dan 31.12.22
– 3.1. VSEBINSKI PLAN ZA LETO 2023
– 3.2. FINANČNI PLAN 2023

4. Priznanja in nagrade prostovoljcem za leto 2022
5. Nadomestne volitve za predsednico društva
6. Rezultati delnih Zborov članov izvedenih po skupinah
7. Zapisnik Zbora članov 29.3.23
8. OBRAZLOŽITEV na  PRIPOMBE članov – 14. OBČNI ZBOR

13. zbor članov (2022)

Gradivo za 13. zbor članov, ki ga zaradi varnostnih razmer bomo izvedli marca/aprila 2022 delno po skupinah:

1. Vabilo zbor clanov, 25.3.2022
1.1. Dopis vodjem skupin – delni zbor članov ŠZ 2022
–  1.2. zapisnik delnega zbora članov 2022
2.1. Vsebinsko poročilo za leto 2021
2.2. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2021 V besedi
2.2. PRIKAZ PRIHODKOV IN DOHODKOV V LETU 2021 – TER VIR KRITJA ODHODKOV 2021
2.3. POROČILO NO ZA ZBOR ČLANOV 11.3.2022
2.4. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
2.4. Izkazi Ajpes 2021 – Društvo šola zdravja
3.1. VSEBINSKI PLAN ZA LETO 2022
3.2. FINANČNI PLAN 2022
4.1. sklep UO o potrditvi prejemnikov nagrad in priznanj DŠZ za leto 2021
Zapisnik delnega zbora članov DŠZ v letu 2022
Odgovori na vprašanja članov – 13. občni zbor

12. zbor članov (2021)

Gradivo za 12. zbor članov, ki ga zaradi varnostnih razmer bomo izvedli junija 2021 delno po skupinah:

1. Vabilo zbor clanov, 25.5.2021
Dopis vodjem skupin – delni zbor članov ŠZ
–  Zapisnik delnega zbora članov po skupinah – obrazec
3. VSEBINSKO POROČILO ZA LETO 2020
– 3.FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020 V besedi
– 3. PRIKAZ PRIHODKOV IN DOHODKOV V LETU 2020 – TER VIR KRITJA ODHODKOV 2020
3. OBRAZEC PRIDOBITNA-NEPRIDOBITNA DEJAVNOST 2020
JOLP_4014715000__20210520205946
– 3. poročilo NO za zbor članov
– 5. VSEBINSKI PLAN DELA DŠZ ZA LETO 2021
5. FINANČNI PLAN 2021-usklajeno po UO
5. VSEBINSKI PLAN DELA DŠZ ZA LETO 2022
6. Predlog UO za nadomestno članico UO
7. Zaposlitev za nedoločen čas
– 8. Predlog sprememb in dopolnitev Pravil DŠZ
8. Obrazložitev spremembe in dopolnitve pravil DŠZ
8. Pravilnik o refundaciji materilanih stroškov prostovoljcem-sprejet 1.9.2020
9. Zapisnik Komisije za nagrade
– Dosežki Društva Šola zdravja v letu 2020
Zapisnik delnega zbora članov DŠZ v letu 2022

11. zbor članov (2020)

Gradivo za 11. zbor članov, ki smo ga zaradi varnostnih razmer izvedli junija 2020 delno po skupinah:

 

10. zbor članov (2019)

Gradivo za 10. zbor članov, ki bo 22. marca 2019 v Domžalah:

9. zbor članov (2018)

Gradivo za 9. zbor članov, ki bo 16. marca 2018 v Domžalah:

Vabilo na 9. redni letni zbor članov
– Letno poročilo dela za leto 2017 – tukaj
– finančno poročilo za leto 2017 – tukaj
– vsebinski plan za leto 2018 – tukaj
– finančni načrt za leto 2018 – tukaj
Zapisnik 9. občnega zbora  – 16. 3. 2018

Sprejem sprememb in dopolnitev Pravil Društva Šola zdravja
– Predlog sprememb Pravil 20. 2. 2018 – tukaj
– obrazložitev sprememb in dopolnitev Pravil društva – tukaj

8. zbor  članov (2017)

Gradivo za 8. zbor članov, ki je bil 18 marca 2017 v Domžalah:

– vabilo na 8. redni letni zbor članov
– vsebinsko poročilo 2016 – tukaj
– finančno poročilo 2016 (tabela + tekst)
– vsebinski plan 2017 – tukaj
– finančni plan 2017 (tabela + tekst)
– zapisnik 7. rednega zbora članov, 19.03.2016 – tukaj
– zapisnik 2. izrednega zbora članov, 14.06.2016 – tukaj
– bilanca po SM 2016 – tukaj
– bruto bilanca 2016 – tukaj

S klikom na povezavo se vam bo odprla datoteka s Pravilnikom o delovanju skupin in podružnic, 31. 05. 2017