Domžale

Domžale

Občina Domžale

Program sofinancira Občina Domžale
in
Zavod za šport in rekreacijo Domžale

Zavod za šport in rekreacijo Domžale

in naslednje krajevne skupnosti:

  • Krajevna skupnost Slavka Šlandra, Domžale
  • Krajevna skupnost Toma Brejca Vir, Domžale
  • Krajevna skupnost Simona Jenka, Domžale
  • Krajevna skupnost Ihan, Domžale