Sotočje

Informacije o skupini

Obvestila

HIMNA skupine Škofja loka – Sotočje

Avtor: Marta Satler

Melodija: Ko zjutraj ustanem in si oči pomanem..Zjutraj, ko vstanem
V oranžno se oblečem,
Naj bo pomlad al’ zima,
Brž do Sotočja stečemTam — Šo – la zdravja
Začne se ob sedmih in pol
Ti – soč gibov
Potem pa veselo domov
Se – po – čutim
Kot da – lahko poletim
Naj bo zunaj dež al’ sonce
Nikdar – je – ne – za – mu – dimSkupina – se veča
V očeh je naših sreča
Smo ugnali bo – le –či – no
Se jutra veselimoVsak – dan – bolje
Že zjutraj po – ču – ti – mo se
E – ner – gija
Po žilah zdaj naših kar vre
Zmi – ga – na so
Kolena, komolci in vrat
Vsakdo se lahko pri – dru – ži
To je bol – je ka – kor spatMla – do in sta – ro
V Sloveniji zdaj miga
Za vsakodnevne zdra – he
Nihče se več ne brigaVsa – ko ju – tro
Sli – ši se le dober dan
Vsi smo vese – li
Nihče sla – be volje, zaspan
Spet smo skupaj
In vadba je čisto zastonj
Ni nobenih re – kvi – zi – tov
Da bi no – si – li jih s se – bojSo – se – da, so – se – du
Ki nista se poznala
zaradi tisoč gibov je
Pri – ja -telj’ca postala.Dok – tor Gri – shin,
Ki je naredil program
Je do – segel
Da zdaj nih – če ni več sam
Vsak i – ma možnost
da z nami se po – ve – se -li
Zraven pa še ti – soč gibov
Za svoje zdrav – je na – re – di

Galerija