JAVNA RAZPRAVA – spremembe in dopolnitve pravil DŠZ

ZADEVA:   SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL DRUŠTVA ŠOLE ZDRAVJA  – OBVESTILO O JAVNI RAZPRAVI IN ZBIRANJU PISNIH PRIPOMB

Delovna skupina za reorganizacijo Društva Šola zdravja je pripravila spremembe in dopolnitve Pravil Društva šole zdravja z obrazložitvami.

Med prilogami, ki so spodaj pripete, vam ponujamo v razpravo osnutek sprememb in dopolnitev Pravil DŠZ.

Javna razprava k osnutku sprememb in dopolnitev Pravil traja od 17.02.2021  do 19.03.2021. Prosimo vas, da morebitne pisne pripombe k osnutku sprememb in dopolnitev Pravil DŠZ pošljete najkasneje do 19.03.2021, in sicer na naslov društva: DŠZ, Slamnikarska 18, 1230 Domžale ali po elektronski pošti na naslov:  telovadba7.30@gmail.com . Za pošiljanje pripomb smo pripravili poseben obrazec.

Priloge :

–          Pravila Društva Šola zdravja

–          Osnutek sprememb in dopolnitev Pravil Društva Šola zdravja

–          Obrazložitev sprememb in dopolnitev Pravil Društva Šola zdravja

–          Obrazec za pripombe

 

Društvo Šola zdravja
predsednica društva
Zdenka Katkič

Povezane Objave