PROSTOVOLJSTVO V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU

Tretje življenjsko obdobje je čas, ki običajno nastopi z upokojitvijo in se torej začne okrog 65. leta starosti. Gre za življenjsko prelomnico, ki pomembno spremeni rutino človekovega vsakdana. Ob zaključku delovnega obdobja se načeloma pojavijo spremembe na finančnem področju, kar zahteva določeno mero prilagajanja. Prav tako lahko izguba vloge zaposlenega in občutka produktivnosti pomembno vplivata na samopodobo in počutje. Brez ustreznih priprav na upokojitev pa lahko nekateri občutijo celo praznino, ki jo težko zapolnijo, saj so vlogo zaposlenega opravljali večino svojega dejavnega življenja.

UVODNO IZOBRAŽEVANJE ZA PROSTOVOLJCE

Image

Uvodno izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pripravljajo na prostovoljsko delo, in tudi tistim, ki že delujejo kot prostovoljci. Dotika se splošnih tem, ki so pomembne za izvajanje prostovoljskega dela. Daje širši pogled na področje prostovoljskega dela in prostovoljko/prostovoljca opozori na nevarnosti v prostovoljskem delu ter usmerja njeno/njegovo ravnanje. Usposabljanje je zasnovano po metodah izkustvenega učenja, vsi udeleženci so povabljeni k raziskovanju posameznih tem ter izmenjavi izkušenj.

 

Poglobimo se v naslednje teme:

  • kaj je prostovoljstvo in kakšna je njegova vloga v družbi,
  • delo z raznolikimi posamezniki in odnos do stigmatiziranosti v družbi,
  • veliko dajem in še več dobivam, motivacija za prostovoljsko delo,
  • odnos med prostovoljcem in uporabnikom,
  • komunikacija,
  • pravice in odgovornost prostovoljcev,
  • etična načela pri prostovoljskem delu.

POSREDOVALNICA PROSTOVOLJSKIH DEL 

Image

Povezane Objave

Izpostavljeno

ARHIV OBJAV
Prihajajoči dogodki