Trajnostno in trajno v sozvočju z okoljem – Vipava

Mesec pred Gregorijevim smo tudi člani Društva šola zdravja skupina Vipava imeli priložnost, da se srečamo z g. županom Antonom Lavrenčičem. Predstavili smo mu delo Društva in ga seznanili s svojim programom. Sestanek je bil zelo prijeten in za obe strani tudi spodbuden. Strinjali smo se, da človek za svoje dobro počutje in bivalno okolje lahko največ naredi sam. Telovadbo želimo približati vsem prebivalcem Občine, zato bomo v dogovoru z županom stopili v stik s predstavniki krajevnih skupnosti in se z njimi dogovorili za predstavitev.
Vse se začne v domačem okolju, predvsem z zgledom. Naše zdravje pa tudi urejenost, lepota in čistost naših okolij, niso odvisni le od urejene zdravstvene oskrbe ali od dobre komunalne službe, ki bi za nami čistila naše odpadke, ne od redarjev, ki bi iskali in čakali kršitelje.
Kako zdravi bomo in v kakšnem okolju bomo živeli, je odvisno od vseh nas. Vsak rad pride v okolje, ki je čisto. Na tem področju je naša občina zelo veliko naredila. Urejajo se sprehajalne in kolesarske poti, obnje so namestili smetnjake.
Ker je cilj naše jutranje telovadbe skrbeti in poskrbeti za dobro psihofizično zdravje, najprej gibalno, da bi lahko čim dlje časa ostali samostojni, pa tudi ozaveščanje, nas je župan prosil, naj zapišemo povzetek pogovora še za ostale občane. Naša telovadba je organizirana, tako, da poteka zunaj, v skupini, ne glede na vreme. S tem skrbimo tudi za svoje socialne stike, ki jih še poglabljamo z druženjem ob skupnih sprehodih v naravo. Kot Društvo šola zdravja smo zelo pozorni na okolje v katerem telovadimo in živimo. Tudi o tem smo se pogovarjali z županom. Čisto okolje brez odpadkov in pasjih iztrebkov nam zelo veliko pomeni. Občina Vipava je za boljšo čistočo kraja poskrbela s smetnjaki, žal pa se še vedno najdejo odpadki po pločnikih in zelenicah (tudi iztrebki psov)
V hladnejšem delu leta nam predstavlja poseben izziv tudi čist zrak. Kurjenje ostankov odpadkov in vrtnih odpadkov v peči ali zunaj po vrtovih, pa nedvomno poslabša kvaliteto zraka tako tistemu, ki to počne kot tudi vsem ostalim. Marsikdo bo rekel, da so naši predniki vedno to kurili. Res je, da se je včasih marsikaj skurilo ali preprosto vrglo v reko, da je voda to odnesla. Postavlja se vprašanje, ali je ob vsem tem napredku in našem razvoju še to potrebno? Ali ni vseeno boljše, da poskrbijo zanje strokovnjaki? S tem ko odpadke odpeljemo na odlagališče, jih tudi toplotno obdelajo in s tem prekinemo razvoj različnih bolezni in škodljivcev, pa še zrak je brez ostankov trdih delcev oz. dima.
Ob zaključku sestanka je bilo nedvoumno čutiti, da obstaja obojestransko zanimanje po sodelovanju tudi v prihodnje. Vipava , ki je čedalje bolj prepoznavna po turističnih dejavnostih, se lahko znotraj tega mozaika pohvali tudi z dejavno šolo gibanja “1000 gibov”, katere člani zmorejo občasno popestriti marsikateri pomemben občinski dogodek. Naj se občuti moč sodelovanja.

Društvo šole zdravja, skupina Vipava

Povezane Objave