Vabilo na Festival duševnega zdravja

V letu 2023 je duševno zdravje visoko na prednostni lestvici na področju javnega zdravja v
Sloveniji, pa tudi v ostalih državah članicah Evropske unije. Da bi prebivalkam in prebivalcem
Slovenije približali področje duševnega zdravja in dvignili ozaveščenost o pomembnosti
duševnega zdravja, ki je mnogo več kot zgolj odsotnost bolezni, pripravljamo prireditev, na kateri
bodo obiskovalcem različnih starosti na voljo:

• dejavnosti, ob katerih se bodo obiskovalci prireditve na štiridesetih stojnicah spoznali z
raznolikimi programi in aktivnostmi na področju duševnega zdravja,
• možnost pogovorov z osebami z lastnimi izkušnjami okrevanja po duševni stiski,
• aktivnosti za zmanjšanje stigme na področju duševnega zdravja in duševnih stisk,
• deset vsebinsko različnih predavanj o skrbi za duševno zdravje,
• trinajst delavnic, na katerih bodo obiskovalci pridobili nekatere praktične veščine, ki jim bodo
pomagale pri ohranjanju in krepitvi njihovega duševnega zdravja,
• pogovori na temo duševnega zdravja.

Vsi, ki na njej sodelujemo, delamo na področju promocije in skrbi za duševno zdravje,
preprečevanja duševnih stisk in motenj, pri čemer spoštujemo načela varovanja človekovih pravic
in sočasno zmanjšujemo stigmo na tem področju ter posledično stremimo k optimalnemu
duševnemu zdravju celotne skupnosti.
Prireditev poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc
Musar, kar pomeni spodbudo tudi prihodnjim tovrstnim prizadevanjem.

RAZPORED

Povezane Objave

Izpostavljeno

ARHIV OBJAV
Prihajajoči dogodki