Prva seja novega upravnega odbora društva

Prva seja novoizvoljenega upravnega odbora Društva je bila uspešno izvedena 25. aprila 2024. Volitve so bile izvedene na 15. Zboru članov 28. marca 2024 v hali Tivoli, v Ljubljani. Člani so izvoljeni za mandatno obdobje 2024 – 2028. 

Novi člani UO:
Zdenka Kavčič, predsednica društva,
Silvica Erlih, članica – LJ – Livada
Erika Rajšp, član – MB – Tezno – Mavrica,
Ernest Sečen, član – Brežice,
Matjaž Marinček, član – Zagradec,
Irena Mandelj, članica – domžale – drevored 88 lip,
Ivica Čermelj, članica – Vipava,
Marija Sraka, članica – podružnica Pomurje,
Vlasta Primožič, članica – Cerkno,

Povezane Objave