Predsednica obiskala skupine na Koroškem

Med 4. in 6. aprilom 2018 je predsednica obiskala Koroško in opravila razgovore s člani (tekoče zadeve, plan 2018, nove skupine, povečanje članstva, prisotnost na dogodkih društva, lokalno sodelovanje):
Sreda, 4. 4. 2018 (17h – 19h), Mladinski Kulturni Center, Slovenj Gradec
    – prisotnih je bilo 12 članic iz vseh skupin v Slovenj Gradcu.
 
Četrtek, 5. 4. 2018 (8h – 11h), Medgeneracijski center Dravograd
    – na vadbi je bilo 25 oseb iz treh različnih skupin. Na razgovoru po telovadbi jih je bilo 19.
 
Četrtek, 5. 4. 2018 (16h – 18h), Medgeneracijski center Mežica
     – prisotnih je bilo 6 članic iz skupine Mežica.
 
Zaključek: vsako leto naj bo vsaj 1 usposabljanje na Koroškem. 1x letno naj bi se srečale koroške skupine na regijskem srečanju, ker regijski slabo sodelujejo. Lokalno dobro sodelujejo z občinami, vrtci, šolami in se udeležujejo lokalnih prireditev. V Dravogradu sodelujejo v  projektu Pešbus.  Premalo je reklame in medijskih objav. 

Povezane Objave