V letu 2017 je Društvo Šola zdravja opravilo 59.760 prostovoljskih ur v vrednosti 518.980 evrov

Vlada Republike Slovenije se je dne 11. julija 2018 seznanila s sedmim Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017.

Analiza podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, vpisane v vpisnik – v letu 2017 je oddalo poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu 1650 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, od tega je oddalo poročilo 1499 prostovoljskih organizacij in 151 organizacij s prostovoljskim programom – je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 291.214 (od tega Društvo Šola zdravja 611 članov), opravili pa so 9.466.281 ur prostovoljskega dela (od tega Društvo Šola zdravja 59.760 ur)

Spolna struktura prostovoljcev po zbranih podatkih za leto 2017 v Sloveniji je pokazala, da je prostovoljcev ženskega spola 164.868 oziroma 56,61 % (od tega Društvo Šola zdravja 571 žensk) in moškega spola 126.346, kar predstavlja 43,38 % (od tega Duštvo Šola zdravja 40 moških).

Iz podatkov za leto 2017 izhaja, da se je povečalo število prostovoljcev v starostni skupini nad 60 let, v okviru katere je bilo v preteklem letu aktivnih 112.916 prostovoljcev, od tega Društvo šola zdravja 611 prostovoljcev) , kar predstavlja 38,77 % vseh prostovoljcev, medtem ko je število prostovoljcev v starostni skupini med 30 in 60 let rahlo upadlo. Znižalo se je tudi število prostovoljcev v starostni skupni od 18. do 30. leta starosti, kjer je v preteklem letu delovalo 51.609 prostovoljcev oziroma 17,72 %, medtem ko se je število prostovoljcev zvišalo v starostni skupini do 18. leta, v okviru katere je v letu 2017 delovalo 36.037 mladih prostovoljcev, kar predstavlja 12,37 % vseh prostovoljcev. Primerjalno gledano se je delež prostovoljcev v starostni skupini do 18. leta močno povečal, saj je v letu 2016 znašal ta delež le 6,5 %. Iz zbirnih podatkov je razvidno, da veliko mladih prostovoljcev deluje v organizacijah s prostovoljskim programom (v javnih zavodih, predvsem osnovnih šolah). Vlada se zaveda, kako pomembno je prostovoljstvo med mladimi, saj ravno z opravljanjem prostovoljskega dela pridobivajo dragocene izkušnje in gradijo sistem vrednot. Tako se je Vlada tudi v letos sprejeti strategiji zavezala, da bo spodbujala uvajanje prostovoljskih programov v javnih zavodih z namenom obogatitve in višje kakovosti storitev, upoštevajoč načelo nezdružljivosti in brezplačnosti prostovoljstva ter še posebno pozornost namenila spodbujanju prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju.

Največ vpisanih prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom je v Osrednjeslovenski in Podravski regiji, enako kot v letu 2016. Podrobnejša analiza je pokazala, da je indeks rasti vpisanih prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom za leto 2016/2017 najvišji v Primorsko-notranjski regiji (135), Pomurski regiji (131) in Zasavski regiji (128).

Iz zbranih podatkov, ki so jih predložile organizacije, vpisane v vpisnik, je razvidno, da je večina prostovoljskega dela opravljenega v Republiki Sloveniji. Iz podatkov namreč izhaja, da je bilo v Sloveniji opravljenih 9.265.119 ur prostovoljskega dela, kar predstavlja 97,87 % delež vseh prostovoljskih ur, v državah EU je bilo opravljenih 158.100 ur prostovoljskega dela, kar predstavlja 1,67 % ter v tretjih državah 43.062 ur prostovoljskega dela, kar pomeni 0,45 % vseh opravljenih prostovoljskih ur.

Iz poročila za leto 2017 izhaja, da je največ prostovoljskih ur bilo opravljeno na področju socialne dejavnosti. Na tem področju je bilo v letu 2017 opravljenih 6.312.871 prostovoljskih ur oziroma kar 66,68 % vseh prostovoljskih ur v letu 2017. Med področji, ki so določena s pravilnikom, je bilo v letu 2017 veliko prostovoljskih ur opravljenih tudi na področju vzgoje in izobraževanja (963.066ur, tj. 10,17 %), na področju kulture in umetnosti (501.785 ure, tj. 5,30 %) ter na področju rekreacije (457.202 ure, tj. 4,83 %) od tega Društvo Šola zdravja (59.760 ur).

Skupaj je bilo opravljenega organiziranega prostovoljskega dela v vrednosti 94.786.789 evrov, od tega Društvo Šola zdravja 518.980 eur ,kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

Poročilo o prostovoljstvu za leto 2017 na nivoju državne statistike – primerjalne podatke o Društvu Šola zdravja.dodala Brigita Grubič

Povezane Objave