Svetovni dan zdravja, 7. april 2019

[fusion_text]Svetovni dan zdravja 2019

Tako kot vsako leto 7. aprila obeležujemo svetovni dan zdravja. Že drugo leto poteka pod geslom Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev za vsakogar, vsepovsod.

Zdravje je ena izmed temeljnih človekovih pravic. Pomembno je, da vsem omogočimo dostopnost do zdravstvenih storite saj zdravje ne sme postati privilegij. Družba, ki ima dobro zastavljen zdravstveni program in ga tudi izvaja v praksi, prispeva k zmanjševanju neenakosti v zdravju. V Sloveniji imamo na voljo nekaj preventivnih zdravstvenih programov, kot so (povzeto po NIJZ-Nacionalni inštitut za javno zdravje):

Omenjeni programi prispevajo k boljšemu zdravju prebivalcev, k zmanjševanju neenakosti in k manjšemu bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni.

Glavni razlog za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni je nezdrav življenjski slog, ki je izrazitejši pri skupinah s slabšim socialno-ekonomskim položajem. Analize kažejo, da v Sloveniji socialno-ekonomski položaj pomembno vpliva na zdravje prebivalstva. Obstajajo velike razlike v obolevnosti, smrtnosti in pričakovani življenjski dobi med različnimi socialno-ekonomskimi skupinami prebivalstva. Večanje ekonomske neenakosti posledično povzroča tudi zdravstveno neenakost zato je pomembno ohraniti javno zdravstvo na čim višjem nivoju. Cilj napredne družbe je imeti višji zdravstveni standard za vse. Pomembno je, da se ljudi informira in tudi spodbudi k uporabi dostopnih zdravstvenih programov, kot so to Dora za pregled dojk, program Svit za pregled debelega črevesja in drugi. Preventiva je vedno boljša od kurative (zdravljenja)!

V Sloveniji povečali dostopnost do preventivnih programov

V preteklih letih (od leta 2013 naprej) smo v Sloveniji investirali sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma in Evropskega socialnega sklada za izboljšanje dostopnosti do preventivnih pregledov in programov krepitve zdravja v 30 zdravstvenih domovih in pripadajočih lokalnih okoljih. S povečevanjem dostopnosti, še posebej za tiste najbolj ranljive, zmanjšujemo neenakosti v zdravju.

Ravno na tem lokalnem nivoju je, izmed ostalega, pomembno delovanje Društva Šole zdravja, ki še posebej nagovarja starejšo populacijo k bolj aktivnemu vsakdanu in redni telesni dejavnosti. Kaj pravijo zadnje ugotovitve oz. kakšna so gibanja pri spremembah na področju zdravja?

Telesna dejavnost in debelost Prekomerna telesna masa in debelost naraščata tako v Sloveniji kot tudi v večini evropskih držav. Gre za problem, ki vpliva na dolžino in kakovost življenja ter razvoj različnih bolezni. Debelost je pogosteje prisotna pri nižje izobraženih in revnejših prebivalcih in je v veliki meri posledica različnih prehranjevalnih navad med različnimi družbenimi sloji. Zaskrbljujoč je trend naraščanja prekomerne telesne mase in debelosti pri otrocih in mladostnikih. Tako odrasli kot tudi otroci in mladostniki so zaradi premajhne telesne dejavnosti oziroma vse bolj sedečega življenjskega sloga izpostavljeni številnim dejavnikom tveganja za pojav različnih bolezni.

Priporočena dnevna telesna dejavnost za odrasle in starejše je vsaj 30 minut dnevno. Tako tudi Društvo Šola zdravja s svojo pojavnostjo v okolju pozitivno vpliva na vse generacije, saj jim daje dober zgled pri redni telesni dejavnosti. Redna telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, nekatere rake in sladkorno bolezen tipa II. Pozitivno vpliva na sklepe in mišičje, pripomore k uravnavanju krvnega tlaka in telesne teže. Poleg tega telesna dejavnost pomembno pripomore k boljšemu duševnemu zdravju posameznika.

Pomen lokalnih skupnosti

Kot je že zapisano v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, imajo lokalne skupnosti ključno vlogo pri omogočanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti za krepitev zdravja tako preko ustreznega načrtovanja in izgradnje infrastrukture – igralnih površin, parkov, kolesarskih in peš poti, telovadnih in vadbenih in športnih prostorov kot tudi preko omogočanja in financiranja/sofinanciranja programov spodbujanja zdravega življenjskega sloga, vključno s programi telesne dejavnosti za krepitev zdravja, vadbenih programov in športno rekreativnih programov.

Upamo, da bodo vse slovenske občine prepoznale koristnost gibanja na prostem, za vse generacije. Društvo Šola zdravja ravno z uporabo javnih površin omogoča svojim članom vsakodnevno brezplačno vadbo, ki je dostopna vsem, ne glede na socialni status. Zdrava družba temelji na zdravih posameznikih in ko so za to izpolnjeni družbeni pogoji, postane zdrav življenjski slog odgovornost vsakega posameznika.

(Deloma povzeto po poročilu Tine Lesnik, NIJZ, 2016)

Zapisala: Miomira  Šegina

[/fusion_text]

Povezane Objave