Volitve DŠZ – poziv članom

Upravni odbor Društva šola zdravja, poziva člane Društva šola zdravja za predlaganje kandidatov v organe društva.

SKLEP št.: 194

“Zaradi izvedbe volitev na naslednjem 11. rednem zboru članov društva se člane društva pozove, da do 30. januarja 2020 posredujejo UO predloge kandidatov za:

  1. Predsednika društva
  2. Podpredsednika društva
  3. Člane upravnega odbora  (UO šteje 9 članov)
  4. Člane nadzornega odbora (NO šteje 3 člane)
  5. Člane disciplinske komisije (DK šteje 3 člane).

Sklep izvrši predsednica društva v skladu z rokovnikom za izvedbo priprav na 11. redni zbor članov društva«.

 

Povezane Objave