Preklic prepovedi skupne telovadbe! – začnemo 23. maja 2020

Zdaj pa je dokončno! Teden dni kasneje od prej napovedanega,
ZAČNEMO v  soboto  23. maja 2020!
Vlada je tekom današnjega dneva predstavila novelo Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, ki prinaša sproščanje ukrepov na področju športa.
Teden dni kasneje, 23. maja, pa se dovolijo:prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport študentov in šport starejših
Prosimo, da upoštevate priporočila in navodila, ki so objavljena v javnih medijih, spletnih straneh in tukaj je nekaj najbolj pomembnih za nas:
– udeleženci morajo biti zdravi – brez znakov okužbe dihal
– upoštevajo naj higieno kihanja in kašljanja
– svetujemo vzdrževanje zadostne medsebojne razdalje (vsaj 2 metra), po koncu opravljenih vaj pa naj se vadeči razidejo
– vadbo izvajajte v manjših skupinah. (Žal nam nobeden ne pojasni, kakšno število udeležencev je manjša skupina!)
– izvaja se lahko športno-rekreacijska dejavnost pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki.
Higienska priporočila za uporabo športno rekreativnih površin na prostem, športnih objektov na prostem in na površinah za šport v naravi ob postopnem sproščanju nekaterih omejitvenih ukrepov so objavljena na spletni strani NIJZ: Sproščanje ukrepov (COVID-19). V prihodnjih dneh bodo objavljena nova navodila vlade glede sproščanja ukrepov na področju športa.
Vse ostale informacije glede telesne dejavnosti starejših v času epidemije Covida-19 najdete na teh povezavah:
 

Povezane Objave