V četrtek 11. junija 2020 smo  v Športno rekreacijskem parku Radovljica imeli regijski posvet in regijsko srečanje z nekaterimi skupinami, ki delujejo na Gorenjskem (Bled, Bohinjska Bela, Bohinjska Bistrica, Mojstrana, Radovljica Lesce, Vrbnje, Tržič, Žirovnica). Srečanja se je udeležilo 53 članov.  Po končani vadbi »1000 gibov«, je predsednica društva Zdenka Katkič, ki je vodila vadbo, seznanila prisotne z delovanjem društva in izpeljavo nekaterih dejavnosti v trenutnih razmerah v katerih smo se znašli.

Regijski posvet pa je vseboval naslednji dnevni red:

1.    Občni zbor po skupinah – kako ga izpeljati
2.    Občinski razpis
3.    Usposabljanja v 2020
4.    Vseslovensko srečanje oz. regijska srečanja skupin
5.    Obveščanje, mediji, promocija
6.    Poraba 20% od članarine
7.    Razno

Nekaj fotoutrinkov …