V torek 9. junija 2020 smo  v Kamniku  izpeljali regijski posvet in srečanje šestih skupin, ki delujejo v občini Kamnik (Keršmančev park, Podgorje, Eko resort Godič, OŠ Marija Vera, Duplica in Perovčki). Prisotne so obiskale predsednica Zdenka Katkič, Brigita Grubič (tekstil in finance) in Neda Galijaš (medijski promotor). Po končanem posvetu je sledil slavnostni del, podelitev priznanj Društva Šola zdravja za leto 2019, ki jih običajno slavnostno podelimo na občnem zboru. Podelitev, zaradi omenjene epidemiološke situacije, letos ne moremo opraviti na vseslovenskem nivoju, zato smo tudi ta ritual mogli prilagoditi situaciji. Priznanje DŠZ za leto 2019 je prejela Marinka Podjed iz skupine Kamnik – Eko resort Godič. Priznanja si je Podjedova zaslužila, saj je že več kot 10 let aktivna članica društva, prizadevala si je pri večanju ugleda društva, prispevala k širitvi programa Društva Šola zdravja ter k promociji društva v občini Kamnik in okolici. Regijski posvet pa je vseboval naslednji dnevni red:

1.    Občni zbor po skupinah – kako ga izpeljati
2.    Občinski razpis
3.    Usposabljanja v 2020
4.    Vseslovensko srečanje oz. regijska srečanja skupin
5.    Obveščanje, mediji, promocija
6.    Poraba 20% od članarine
7.    Razno

Nekaj fotoutrinkov (foto: Neda in Brigita) …