Nagrade in priznanja prostovoljcem DŠZ za leto 2019

Nagrade in priznanja prostovoljcem za izjemne dosežke podeljujemo z določili zakona, ki ureja prostovoljstvo (1. člen Pravilnika o podelitvi nagrad in priznanj prostovoljcem DŠZ).
Komisija za nagrade in priznanja prostovoljcem članom Društva Šola zdravja je v sestavi nekaj članov Upravnega odbora s točkovanjem po kriterijih navedenih v omenjenem Pravilniku dala predlog UO, ki je predlagane nagrajence potrdil. Sklenili so, da si nagrado zaslužijo naslednji prostovoljci:

DENARNO NAGRADO s priznanjem prejmejo naslednji prostovoljci,  člani DŠZ:

  • HELENA ŠPANOVIČ – skupina KRŠKO – DESNI BREG – PARK
  • JOŽICA GERBEC- skupina MOST NA SOČI
  • ERIKA RAJŠP – skupina MARIBOR – TEZNO – MAVRICA
  • MINKA DONIK – skupina MARIBOR – RAZVANJE

PRIZNANJA DŠZ (v materialni obliki – nahrbtnik, flaška in trak) prejmejo naslednji prostovoljci, člani DŠZ:

  • MARIJA PODJED – skupina KAMNIK – EKO GODIČ;
  • ANGELCA ŠKRIPEC – skupina LJUBLJANA – DRAVLJE;
  • MATJAŽ MARINČEK – skupina ZAGRADEC;
  • MARIJA JELER – skupina SEVNICA;
  • TATJANA JENKO – skupina IVANČNA GORICA

Zavedamo se, da so kriteriji zahtevni, vendar želimo, da nagrade prejmejo osebe, ki izstopajo iz povprečja in prispevajo k viziji in poslanstvu Društva Šola zdravja ter izražajo svojo pripadnost društvu in njegovemu delovanju. Na ta način ne bomo razvrednotili podeljevanja nagrad in priznanj, ker bomo pozorni na izpolnjevanje vsaj polovice kriterijev.

Povezane Objave