Prepovedana jutranja telovadba v rdečih regijah!

O B V E S T I L O!

Prosimo vse skupine, ki telovadite v RDEČIH statističnih regijah, da 
do 2. novembra 2020
NE TELOVADITE! 
V rdečih statističnih regijah so prepovedana vsa druženja.

ORANŽNIH regijah pa velja zbiranje do 10 ljudi.

S 15.  oktobrom 2020 je v Uradnem listu objavljen Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 143/2020). Skladno z navedenim odlokom je od 16. 10. 2020 prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev, so začasno prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi.

Javne posamične prireditve, za katere je pred uveljavitvijo tega odloka NIJZ izdal pozitivno mnenje v skladu z Odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), se lahko izvedejo, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Navedeno pomeni, da če je vlagatelj prejel pozitivno mnenje NIJZ, ki je bilo izdano do vključno 15. 10. 2010 v skladu z Odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), se prireditev/dogodek lahko izvede, če izpolnjuje predpisane pogoje.

Povezane Objave

Izpostavljeno

ARHIV OBJAV
Prihajajoči dogodki