Društvo Šola zdravja prejelo spominski znak Vlade RS

Na svečanem dogodku, ki se je zgodil v torek zvečer 15. 6. 2021  v poletnem gledališču Studenec v Domžalah, je župan Toni Dragar podelil spominski znak Vlade RS različnim institucijam, organizacijam, društvom, zavodom in posameznikom, ki delujejo v domžalski občini.  Med 5329 nagrajenci v Sloveniji je tudi Društvo Šola zdravja, ki je spominski znak dobilo za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) med ranljivimi družbenimi skupinami. Svečanega dogodka sta se udeležile predsednica Društva Šola zdravja Zdenka Katkič  in Brigita Grubič, ki sta v imenu društva prevzele Spominski znak.

V 2. členu Uredbe o spominskem znaku “Za požrtvovalnost v boju proti Covid-19” je zapisano: »Spominski znak se lahko podeli medicinskemu osebju, pripadnikom Civilne zaščite, Policije in Slovenske vojske ter drugim domačim in izjemoma tudi tujim posameznikom, skupinam, samoupravnim lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam, zavodom, društvom, nevladnim in drugim organizacijam.«

Foto: Vido Repanšek

 

 

Povezane Objave