Zbor članov društva smo izpeljali uspešno!

Tudi letos smo se prilagodili negotovosti časa in spričo protikoronskih ukrepov, svoj že 12. redni zbor članov izpeljali v obliki delnih zborov po skupinah, tako kot lani.  Vodje skupin so konec maja prejele celotno gradivo in navodila za izvedbo delnega zbora članov po skupinah, zapisnike pa je večina vrnila do konca junija. Zapisnike delnih zborov je v roku vrnilo 165 skupin od skupno 233.  Delnih zborov se je udeležilo 2416 članov (od skupno 4577) in s tako velikim odzivom članov  smo izjemno zadovoljni, za kar se vsem članom javno zahvaljujemo. To je velika spodbuda za vse tiste, ki se vsakodnevno trudijo, da bi društvo delovalo neovirano, še posebej v teh negotovih časih, ko si vsi prizadevamo, da bi se nastali situaciji prilagajali primerno in odgovorno.

Vsi sklepi so bili sprejeti, med drugim tudi program dela in finančni načrt za leto 2021 ter program dela za leto 2022. V upravni odbor Društva Šola zdravja sta bili za mandatno obdobje 2021–2024 izvoljeni dve nadomestni članici Silvica Erlih iz Ljubljane in Mirjam Trnkoczy Likovnik iz Pirana, ki ju je zbor članov enoglasno potrdil. Septembra se bosta pridružili lani izvoljenemu članstvu upravnega odbora DŠZ, ki ga poleg predsednice društva Zdenke Katkič in podpredsednice društva Bernardke Krnc sestavljajo še naslednji člani UO: prof. dr. Feri Habe (Domžale), Helena Španovič (Krško), Marija Gabron (Ptuj), Martina Erman (Kamnik), Alojzija Glavač (Novo mesto) in Matjaž Marinček (Zagradec).

Zapisnik zbora članov DŠZ v letu 2021

Povezane Objave