ŠUS: Rekreacija – pomemben del aktivnega staranja

Aktivno staranje ne pomeni le biti aktiven, ampak tudi imeti vedenje o pozitivnem vplivu vadbe. Že od nekdaj se telesna dejavnost uporablja pri rehabilitaciji raznih bolezni: poškodbah živčnega sistema, kosti in sklepov. Vedno pogosteje uporabljamo gibalne in rekreacijske dejavnosti za povečanje samostojnosti in izboljšanje kvalitete življenja posameznika.

V starejšem življenjskem obdobju lahko masikaj naredimo, da izboljšamo kakovost življenja. Zagotovo je napomembneje to, da opolnomočimo starostnike do točke, ko bodo sami znali prepoznati prednosti redne telesne dejavnosti ter krepitve telesnega in posledično duševnega zdravja. Preventivni programi in programi krepitve zdravja so pomembni pri vzdrževanju dobre telesne pripravljenosti starejše populacije. Nenazadnje morajo prav ti programi temeljiti na zdnastvenih dognanjih ter upoštevati etične principe in posebnosti različnih okoljij (življensjki stil, okolje, kultura). Ne gre spregledati še en vidik pri pripravi oz. oblikovanju programov, in sicer heterogenost populacije starostnikov (njihova starost, izobrazba, status v družbi, miselnost …).

Kot pravi dr. Borut Spacal, se je pred nekaj desetletji utrdilo prepričanje, da šport in rekreacija omogočata tudi ostarelemu človeku večjo samostojnost, kvalitetnejše življenje, obrambo pred raznovrstnimi obolenji ter podaljšanje življenjske dobe.

In nadaljuje: čeprav je medicinsko dognano, da so rekreacijske in športne dejavnosti pri ostarelem človeku pomemben dejavnik zdravja, pa v večini držav opažamo popolno odsotnost organizacijsko zakonske ureditve in ekonomske podpore, ki bi te dejavnosti omogočala, kljub temu, da bi to znatno zmanjšalo druge zdravniške stroške.

Zagotovo ima redna telesna dejavnost velik pomen na upočasnitev procesa staranja. Prav tako so tudi redno aktivni starostniki, ki se vadbe udejstvujejo redno, bolj samostojni ter tako ohranjajo moč, vzdržljivost, ravnotežje. Številna društva po vsej Sloveniji ponujajo programe vadb, ki so prilagojene posebej za starostnike.

Dr. Spacal svoje razmišljanje sklene, da redna fizična vadba daljša življenje, predvsem z upadanjem prezgodnjih smrti. Že ne ravno zahtevna telesna vadba (npr: 30 minut hitre hoje 3X na teden), bistveno pripomore zdravju. Zelo intenzivna športna aktivnost, ki jo opravljamo v mladih letih, pa ne pripomore k ohranjanju zdravja v starosti.

Aktivno staranje je odločitev posameznika. Vsak ima možnost. Naredite nekaj danes za boljši jutri! Bodite aktivni!

 

 

Povezane Objave

Izpostavljeno

ARHIV OBJAV
Prihajajoči dogodki