Poročilo o prostovoljstvu v RS za leto 2021

SKUPNO POROČILO O PROSTOVOLJSTVU V RS ZA LETO 2021

Analiza podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, vpisane v vpisnik – v letu 2021 je poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu oddalo 2.232 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, od tega je oddalo poročilo 2.003 prostovoljskih organizacij in 229 organizacij s prostovoljskim programom – je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 188.520, opravili pa so 9.503.591 ur prostovoljskega dela.

 

V organizacijah s prostovoljskim programom je bilo leta 2021 skupno 4.800 prostovoljcev. V prostovoljskih organizacijah pa je bilo leta 2021 skupno 183.720 prostovoljcev.

 

V okviru prostovoljskih organizacij je bilo leta 2021 opravljenih 9.314.840 ur prostovoljskega dela, medtem ko je bilo v organizacijah s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik, opravljenih 188.751 prostovoljskih ur.

 

Spolna struktura prostovoljcev za leto 2021 v Sloveniji je pokazala, da je žensk 111.805 oziroma 59,3%. Prostovoljcev moškega spola je 76.715, kar predstavlja 40,7 %.

 

Večina prostovoljskega dela je opravljenega v Republiki Sloveniji. V Sloveniji je bilo leta 2021 opravljenih 9.279.754 ur prostovoljskega dela, kar predstavlja 97,6 % delež vseh prostovoljskih ur, v državah EU je bilo opravljenih 184.807 ur prostovoljskega dela, kar predstavlja 2 % ter v tretjih državah 39.030 ur prostovoljskega dela, kar predstavlja 0,4 %.

 

Iz poročil za leto 2021 ponovno izhaja, da je največ prostovoljskih ur opravljenih na področju socialne dejavnosti. Na tem področju je bilo v letu 2021 opravljenih 5.601.033 prostovoljskih ur oziroma 58,9 % vseh prostovoljskih ur. Med področji, ki so določena s pravilnikom, je bilo v letu 2021 veliko prostovoljskih ur opravljenih tudi na področju vzgoje in izobraževanja – 978.789 ur, tj. 10,3 % in na področju kulture in umetnosti – 702.355 ur, tj. 7,4 %.

 

Poročilo je v celoti dostopno tukaj.

 

Društvo šola zdravja temelji na prostovoljcih. V letu 2021 je imelo podpidsan Dogovor o prostovoljskem delu 634 članov in članic. V letu 2021 smo opravili 43.174 prostovoljskih ur. V letu 2021 smo prostovoljcem podelili 12 nagrad in 4 priznanja za leto 2020.

https://www.prostovoljstvo.org/aktualno/skupno-porocilo-o-prostovoljstvu-v-republiki-sloveniji-za-leto-2021?utm_campaign=ciljno-informiranje-32022&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing

 

Povezane Objave