Danes obeležujemo Mednarodni dan prostovoljstva

V Sloveniji ima prostovoljstvo dolgo tradicijo, ki prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih. Prostovoljstvo je plemenito dejanje in velika vrednota, ki se je zavedamo 365 dni, in ne le en dan v letu. Društvo Šola zdravja je humanitarna organizacija, ki temelji na prostovoljstvu, saj 31. decembra 2022 je imelo podpisane dogovore o prostovoljskem delu 584 članov društva in je bilo opravjenih 52.795 prostovoljskih ur, kar je ovrednoteno s 572.934 evri.

Veliko članov društva prostovoljno sodeluje tudi z domovi za ostarele ter z drugimi socialnimi ustanovami in vzgojno varstvenimi zavodi, spremlja otroke v šolo (v okviru projekta Pešbus), se udeležuje dobrodelnih prireditev in je vedno pripravljeno priskočiti na pomoč vsem tistim, ki jo potrebujejo.

Kot vsako leto, smo tudi v letu 2023 podelili nagrade in priznanja prostovoljcem članom Društva Šola zdravja za leto 2022, ki smo jih potrdili na letnem zboru članov.

Prejemniki NAGRAD so bili;

 • FRANC HABE iz skupine DOMŽALE – DREVORED 88 LIP,
 • DANE KLEPEC iz skupine DRAGATUŠ
 • METKA ŠTOK iz skupine KR – Prešernov gaj
 • ANA PODRŽAJ iz skupine IG
 • MILEVKA JURKOVIĆ iz skupine VRHNIKA,
 • ERNEST SEČEN iz skupine BREŽICE,
 • DARINKA BAN iz skupine DRAVOGRAD,
 • ANA PONIKVAR iz skupine NM – BIRČNA VAS,
 • JOŽICA FARASIN iz skupine RUŠE – BEZENA,
 • SLAVKA BARBO iz skupine NM – MALI SLATNIK,
 • MARJANCA PEKLAR iz skupine NM – PORTOVAL 1
 • DRAGO MALI iz skupine SEŽANA 
 • NEŽA KURNIK iz skupine Hajdina Slovenja vas
 • MARIJA OREŠNIK iz skupine LJ – BRINJE
 • ERNA BABNIK iz skupine LJ – PPLJE
 • MARIJA VEHOVEC iz skupine LJ – VIČ

PRIZNANJA so prejeli:

 • LJUBA OREL iz skupine LJUBLJANA – KOSEŠKI BAJER,
 • MARIJA TIBAUT iz skupine ČERENSA – Črenšovci,

Zahvaljujemo se in čestitamo vsem našim prostovoljkam in prostovoljcem!

Nekaj izjav nagrajenih prostovoljcev:

 »… od nekdaj sem velik  zanesenjak in zagovornik prostovoljstva in od nekdaj vodim različna društva saj mislim, da se je lepo razdajati za vse soljudi v bližnji in daljni okolici.« – Drago Mali (70), Sežana

»Šola zdravja je moj način življenja. Prišla mi je naproti ob upokojitvi, drugo leto bomo praznovali 10. obletnico. Opravila sem izobraževanje za vaditeljico in pomagala vzpostaviti jutranjo telovadbo v treh novomeških skupinah, ki sedaj dobro delujejo in sem na njih ponosna. Za zdravje je telovadba pravo zdravilo! « Marjanca Peklar (71), Novo mesto – Portoval 1

»Žal pa mi nikakor ne uspe v skupino privabiti moških in  ne morem pogruntati kaj delam narobe. Vsi se strinjajo, da je naša telovadba super, sami pa ne bi telovadili, kljub temu, da nimajo pravega razloga zakaj ne. Upam, da bodo enkrat le spregledali in se nam pridružili.« Dane Klepec (75), Dragatuš

v okviru projekta Simbioza giba, ki združuje idejo medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in gibanja je nagrajena prostovoljka DŠZ iz skupine KR – Prešernov gaj, Metka Štok, en teden vodila vadbo »1000 gibov« na eni kranjski osnovni šoli, zraven učencev in učiteljev so bili povabljeni tudi starši, dedki in babice. »Neverjetno s kakšnim zanimanjem in navdušenjem so se tako različne generacije odzvale na prijetno razgibavanje v svežih jutranjih urah. Torej, vaje »1000 gibov« niso koristne in primerne le za razgibavanje starejših, ampak so dovolj razgibane in zanimive tudi za mlajše telovadce.« Metka Štok (77), KR – Prešernov gaj.

» …sem pripadnik generacije, ki ji je prostovoljstvo nekako samoumevno. To je neka strast do dela v različnih skupinah ljudi, katerim prineseš nekaj dobrega, pol si srečen, ko vidiš njihove zadovoljne obraze in so ti hvaležni za pomoč. Ernest Sečen (70), Brežice

Povezane Objave