Projekt NIJZ “Integracija geriatrične oskrbe starejših”

Nosilec štiriletnega projekta “Integracija geriatrične oskrbe starejših” je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Projekt se je začel 15. septembra 2022 in bo končan leta 2026. Generalni direktor NIJZ Branko Gabrovec, vodja projekta  pojasnjuje, da je “temeljni namen tega projekta nadgradnja kompetenc zaposlenih v zdravstvenem in socialnem varstvu ter drugih, ki pri delu prihajajo v stik s starajočo se populacijo,« 

Da bo še bolj jasno kaj ta projekt pomeni tudi nam in ga tukaj izpostavljamo, je pomembno, da vemo kaj geriatrija sploh je.

G e r i a t r i j a  je posebna veja medicine, ki se ukvarja s proučevanjem, preprečevanjem, ugotavljanjem in zdravljenjem bolezni ali stanj, ki posameznike prizadevajo v tretjem življenjskem obdobju. 

Torej, projekt “Integracija geriatrične oskrbe starejših” naj bi zapolnil prazen prostor v znanju z izobraževanjem zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki prihajajo v stik s starajočo se populacijo. Projekt sestavlja pet vsebinskih delovnih paketov, in sicer s področij komuniciranja, klinične obravnave, prehrane, telesne dejavnosti in duševnega zdravja. Doc. dr. Branko Gabrovec, vodja projekta pojasnjuje kako je projekt zasnovan in kaj se od njega pričakuje: »Nastajata zbirka znanj o obravnavi in oskrbi starajoče se populacije ter vrsta izobraževanj, vključno s praktičnimi in funkcionalnimi ter izobraževanji za laično populacijo. V času, ko je geriatrična oskrba še v povojih in je dolgotrajna oskrba čedalje večji izziv, bo projekt zapolnil vrzeli v znanju ter tako prispeval k večji in kakovostnejši obravnavi geriatrične populacije, Potrebe po geriatrični obravnavi se s staranjem populacije povečujejo. Oskrba starejših bo na vseh ravneh in v različnih okoljih uspešna, ko bo celostna in integrirana v zdravstveni sistem, zagotavljal pa jo bo ustrezno usposobljen kader na področju zdravstvenega in socialnega varstva, ki med seboj strukturirano ter pravočasno izmenjuje informacije, s tem pa vzpostavi fizični ali virtualni multidisciplinarni tim tistih, ki pri svojem delu prihajajo v stik s starajočo se populacijo.«

Če preberemo naprej OPIS PROJEKTA najdemo tudi svoj prispevek projektu, in sicer v podaljšanju zdravih let življenja, kar omogoča tudi čim daljše bivanje starejših v domačem okolju.

Opis projekta

Projekt »Integracija geriatrične oskrbe starejših« bo implementiral ukrepe, ki z upoštevanjem demografskih sprememb prispevajo k zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe, podaljšanju zdravih let življenja, vplival pa bo tudi na dolgoročno finančno vzdržnost sistema. S predvidenimi izvedenimi delovnimi nalogami v okviru projekta se bo prispevalo k optimizaciji zdravstvene oskrbe starejših, nadgradnji in krepitvi kompetenc zaposlenih v zdravstvenem in socialnem sektorju, povezovanju zdravstva in socialnega varstva z namenom čim daljšega bivanja starejših v domačem okolju. Poleg krepitve kompetenc strokovnjakov na različnih področjih bo z implementacijo aktivnosti opolnomočili tudi starejše same kot tudi njihove neformalne oskrbovalce oziroma laično javnost, saj bodo vsebine z uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij dostopne brez finančnih in časovnih omejitev.

Dodana vrednost

Dodana vrednost projekta se bo kazala v povezovanju strokovnih kadrov, ki sodelujejo pri oskrbi starejše (geriatrične) populacije, prav tako pa bo z nadgradnjo kompetenc laične javnosti, zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ter drugih, ki prihajajo v stik s starajoče se populacijo, projekt prispeval k boljši oziroma učinkovitejši oskrbi starejših pri izvajanju dolgotrajne oskrbe in oskrbi, ki omogoča ohranjanje ali izboljšanje posameznikovih osnovnih funkcij, kakovosti bivanja ter ohranjanje avtonomije.

Financiranje: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje in Evropska unija – NextGenerationEU

 

Povezane Objave

Izpostavljeno

ARHIV OBJAV
Prihajajoči dogodki