Predstavitev DŠZ na 1. delovnem srečanju NIJZ za fizioterapevte in kineziologe v CKZ in ZVC

V torek (21. 5. 2024) smo se udeležili 1. delovnega srečanja izvajalcev obravnav in aktivnosti na področju telesne dejavnosti 2024, ki ga je organiziral Nacionalni inštitut za javno zdravje (dalje NIJZ) z delovnm nazivom: 

»NOVOSTI S PODROČJA TELESNE DEJAVNOSTI S POUDARKOM NA MREŽENJU IN DELOM V LOKALNI SKUPNOSTI«

Srečanje je bilo namenjeno  fizioterapevtom  in kineziologom v Centrih za krepitev zdravja (CKZ) in Zdravstveno vzgojnih centrih (ZVC).

Društvo Šola zdravja je povabljeno, da se predstavimo navedenim inštitucijam kot primer dobre prakse. Prisotna je bila predsednica društva Zdenka Kavčič, ki je Društvo Šola zdravja uspešno predstavila z naslednjo Prezentacijo.

PROGRAM 

8:50 – 9:00         Odprtje prijav na spletno povezavo Zoom

9:00 – 9:10         Uvodni pozdrav Andrea Backović Juričan (moderatorka delovnega sestanka)

9:10 – 9:25         Predstavitev Službe za nevladne organizacije na NIJZ in iskanje možnosti za

                            sodelovanje z mrežo CKZ/ZVC Urška Erklavec (vodja službe)

9:25 – 9:40         Predstavitev Slovenske mreže zdravih mest in iskanje možnosti za sodelovanje z

                            mrežo CKZ/ZVC Zlatko Zimet (nacionalni koordinator)

9:40 – 9:55         Predstavitev Šole zdravja in iskanje možnosti za sodelovanje z mrežo CKZ/ZVC

                            Zdenka Kavčič (predsednica društva)

9:55 – 10:10       Novosti na področju dela v lokalni skupnosti vezane na telesno dejavnost

                             Manica Remec

10:10 – 10:30     Razprava

10:30 – 10:40     Odmor

10:40 – 10:55     Pomembni prihajajoči datumi in dogodki na področju telesne dejavnosti

                             Andrea Backović Juričan                       

10:55 – 11:10     Diseminacija igre »Človek razgibaj se«      

                            Brigita Zupančič Tisovec

11:10 – 11:30     Predstavitev izbranih NIJZ projektov, ki se tičejo področja telesne dejavnosti

                             Tjaša Knific, Suzana Pustivšek, Tea Zaverla, Petra Ožbolt & Andrea Backović Juričan

11:30 – 11:50     Razprava, odgovori na predhodno pisno posredovana vprašanja in predlogi za

                             naprej na področju telesne dejavnosti Vsi (sodelavci NIJZ in udeleženci iz ZVC in CKZ)

11:50 – 12:00     Sklepne besede in zaključek Andrea Backović Juričan

Povezane Objave