Delavnica “Vodenje skupine in dobra komunikacija” – Žirovnica, 16. 1. 2018

Delavnica  “Vodenje skupine in dobra komunikacija

Žirovnica, 16.01.2018

Delavnica “Vodenje skupine in dobra komunikacija“, ki jo je za vaditelje  skupin gorenjske regije (Radovljica, Vrbnje, Lesce, Bled in Žirovnica ) dne 16. 1. 2018. organiziralo » Društvo Šola zdravja«,  vodil pa Jaka Kovač iz Slovenske filantropije, je zelo dobro uspela. Vse udeleženke smo bile navdušene in zelo zadovoljne tako z podajanjem tematike s strani vodje delavnice Jaka Kovača, kakor tudi zaradi same tematike delavnice:

–  vodenje skupine, kako skupina raste in zori, razumevanje različnih ljudi v skupini, premostitve konfliktnih situacij , vzpostavljanje prijetnega vzdušja v skupini…

Prav tako smo bili veseli raznih praktičnih nalog in vaj s katerimi smo se naučili spoznavanja samega sebe, naše  skupine, medsebojnega zaupanja, komunikacije, ki temelji na sočutju in empatiji.

Upam in želim si, da bomo sposobni pridobljeno znanje čim bolje implementirati v naše skupine.

V imenu »Društvo Šola zdravja« Žirovnica

Zapisala: Mira Klančnik

Povezane Objave