Dne 28. junija 2018 smo se zbrali v Knjižnici Domžale, kjer smo imeli obnovitveno izobraževanje za vodje skupin v občini Domžale. Prisotnih je bilo 26 slušateljev, tudi iz drugih občin. Usposabljanje, ki ga je omogočil Zavod za šport in rekreacijo Domžale je vodil  ANDRAŽ PURGER, profesor športne vzgoje.

Foto: Zdenka Katkič