22. 3. 2019 – Na 10. rednem letnem zboru članov smo z glasovanjem ZA potrdili predlog Upravnega odbora, da se Nikolayu Grishinu dodeli častno članstvo. Čestitamo!

Nagrade in priznanja prostovoljcem za izjemne dosežke podeljujemo z določili zakona, ki ureja prostovoljstvo (1. člen Pravilnika o podelitvi nagrad in priznanj prostovoljcem DŠZ).
Komisija za nagrade in priznanja prostovoljcem članom Društva Šola zdravja, v sestavi nekaj članov Upravnega odbora, je s točkovanjem po kriterijih navedenih v omenjenem Pravilniku sklenila, da si nagrado zaslužijo naslednji prostovoljci:

ZORICA TODIČ, MARJANCA PEKLAR, IDA ZRIM, STOJKA BALOG, MIRA MIKAČ, MARIJA ŠTIH, DUŠAN FORTUNA, JOŽICA CEKUTA, LJUBICA MURN, NADA LJUBEC, DRAGICA KRANJEC (vsi so vaditelji iz skupine NOVO MESTO – Portoval 1):
–  Sistematično so pristopili k ustanavljanju novih skupin po krajevnih skupnostih občine in si zadali cilj – vsaj eno skupino v vsako krajevno skupnost,
–  Po trije vaditelji so aktivirali skupino in jo vodili do ustanovitve in še mesec po njej pomagali novim vodjem,
– V petih letih so ustanovili 10 skupin, od tega samo v letu 2018 šest (NM –Jedinščica, NM-Ragovska, NM-Bršljin, Gabrje, Birčna vas in NM-Ločna).