Raziskava – za člane novih skupin Šole zdravja (2013/2014)

Pripravili smo anketni Vprašalnik 1 za člane novih skupin Šole zdravja in Vprašalnik 2 tudi za nove skupine, le da smo jih spraševali po približno šestih mesecih delovanja. Tako smo v ciljno populacijo vključili 19 skupin (Novo mesto, Črnomelj, Dragatuš, Kanižarica, Gradac, Velenje, Velenje – Šalek, Šoštanj, Ptuj – Spuhlja, Slovenska Bistrica, Cerknica, Cerknica – Peščenk, Ljubljana – Polje, Domžale – Paviljon, Sava, Škofja Loka – Kamnitnik, Škofja Loka – Sotočje in Mirna). To so skupine, ki so se ustanovile v  letu 2013 in v naslednjem letu do maja 2014. Poslali smo skupaj 465 vprašalnikov, nazaj smo jih dobili 205 (Vprašalnik 1), torej 44% odziv in 188 (Vprašalnik 2), torej 40,43% odziv.

Vprašalnika je pripravila in opremila z grafi in tabelami Neda Galijaš

Anketa 2013/2014 z grafi in tabelami

Povezane Objave