V četrtek 23. maja 2019 je skupina BS3 praznovala 10. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti smo skupaj telovadili in pogostili skupine, ki so prepletene in nastale iz skupine BS3. Dogodka se je udeležilo 53 članic in 1 član (predstavnik moškega spola, ki je ravno ta dan praznoval rojstni dan). 4 članice smo nagradili in pohvalili za 10 let vztrajanja in podpiranja projekta Šola zdravja.
Največja zasluga za nastanek in obstanek skupine gre članici Marinki Zatler. Skupina že od začetka zelo dobro sodeluje s Centrom dnevnih aktivnosti za starejše na Puhovi 6, z Osnovno šolo in Četrtno skupnostjo Bežigrad.

Bežigrajska skupina BS 3 je začela telovadit 12. maja 2009 na košarkarskem igrišču med Puhovo in Trebinjsko ulico v soseski BS 3. Danes v ljubljanski občini deluje 24 skupin.