Regijsko srečanje s posavskimi skupinami Društva Šola zdravja v Krškem in Brežicah

V torek 14. julija 2020 smo imeli regijski posvet in srečanje s skupinami, ki delujejo v Posavju. Zaradi varnostnih ukrepov, ki so še vedno aktualni, smo posvet opravili na dveh lokacijah, eno dopoldne v Krškem, drugo pa popoldan v Brežicah. Posveta se je skupaj udeležilo 39 članov, na skupni jutranji telovadbi v Krškem nas je bilo 46. Dogodek je del vseslovenskega programa Športne unije Slovenije – Slovenija v gibanju/Aktivno staranje, ki združuje vse športno-rekreativne prireditve in redne vadbe po Sloveniji ter spodbuja gibanja med različnimi generacijami. Projekt se izvaja na nacionalni ravni skozi celo leto, rekreativci lahko izbirajo med širokim naborom različnih prireditev v spletnem koledarju Slovenija v gibanju. Prireditve so se udeležile predsednica Zdenka Katkič, podpredsednica Bernardka Krnc in sodelavke Brigita Grubič in Neda Galijaš).

V Krškem smo najprej podelili nagrado in priznanje za leto 2019 naši članici Heleni Španovič iz skupine Krško – Desni breg – Park, ki jo podeljujemo zaslužnim članom-prostovoljcem. Podelitve se je udeležila tudi podžupanja občine Krško Ana Nuša Somrak ter Luka Šebek, predsednik Športne zveze Krško. Po končani vadbi »1000 gibov«, ki jo je vodila predsednica društva Zdenka Katkič, smo v prostorih občine Krško nadaljevali z regijskim posvetom. Posveta v Krškem se je udeležilo 30 oseb, saj so se pridružile še vodje skupin in njihovi namestniki, ki  delujejo v občini Sevnica. Predsednica Katkičeva in njene sodelavke smo prisotne seznanile z delovanjem društva in izpeljavo nekaterih dejavnosti v trenutnih razmerah v katerih smo se vsi znašli.

Popoldanski regijski posvet smo nadaljevali v Zavodu za šport Brežice z vodjami skupin , ki delujejo v brežiški občini in njihovimi namestniki. Po koncu posveta na obeh lokacijah smo sklenili, da bi se takšni posveti morali dogajati enkrat letno, ker je članom potreben osebni stik z vodstvom društva.
Tekst in foto: Neda Galijaš

Povezane Objave