Raziskava – za člane novih skupin Šole zdravja (2018/2019)

V letu 2018 in 2019 smo pripravili dva anketna vprašalnika za člane novih skupin Društva Šola zdravja. Populacija, katero smo spraševali, so člani novoustanovljenih skupin v obdobju enega leta (med majem 2018 in majem 2019). Tako smo v ciljno populacijo vključili 24 skupin (Bohinjska Bela, Dobova, Kostanj-Radizel, Krško – Desni breg (6 skupin) in Krško – Videm, MB – Kidričev trg, Metnaj, NM – Birčna vas, NM – Bršljin, NM – Gabrje, NM – Jedinščica, NM – Ločna, NM – Ragovska, Radovica, Senovo, Stojnci, Tolmin, Vipava, Zgornja Hajdina – pri lipi). Vprašalnika je pripravila Neda Galijaš, analizo pa je naredila skupaj z dr.  Kavčič Vojkom.

Z vprašalnikom 1 smo se želeli seznaniti z novimi člani, če so že športno dejavni preden so se vključili k redni jutranji telovadbi ter s katero športno aktivnostjo se morebiti ukvarjajo. Zanimalo nas je tudi kakšno je njihovo zdravstveno počutje in gibljivost, ko so začeli z redno jutranjo telovadbo “1000 gibov”.

Pri vprašalniku 2 smo se osredotočili na počutje članov. Zanimalo nas je ali se njihovo počutje po polletni oz. enoletni redni telovadbi izboljšuje ali celo slabša in pri čem je telovadba “1000 gibov” naredila največ izboljšanja, pri čem pa najmanj. Zanimalo nas je tudi kaj jim telovadba “1000 gibov” pomeni in kaj pričakujejo od vsakodnevne telovadbe.

Na podlagi pridobljenih rezultatov iz obeh vprašalnikov smo prišli do naslednjih zaključkov oziroma potrditev:

  1. Večina udeležencev Šole zdravja so ženske (96%), v povprečju stare 66 let.
  2. Za Šolo zdravja so zvedeli v največji meri od prijateljev in znancev (66%). Letos pa izstopa tudi odgovor – ko so videli skupino telovadit (17%).
  3. Udeleženci Šole zdravja so dokaj telesno aktivni, saj se poleg telovadbe “1000 gibov” veliko vsakodnevno sprehajajo (41%), občasno pa plavajo (50%). Lahko sklepamo da naše člane bolj zanimajo športne aktivnosti na odprtem kot v zaprtem prostoru.
  4. Ko so začeli z redno jutranjo telovadbo 1000 gibov, jih je večina navedla, da jim počepi na celih stopalih delajo težave (39%), da težko tečejo (37%) in imajo prekomerno težo (33%). Zanimivo je, da so v primerjavi z letom 2014, počepi na celih stopalih bili za pol manjša težava (19%), letos pa so se izkazali za toliko večjo začetno težavo (39%).
  5. Lahko potrdimo hipotezo, da ljudem vključenim v Šolo zdravja veliko pomeni socialni moment druženja in sklepanja novih prijateljstev, saj se po redni telovadbi “1000 gibov” veliko družijo (70%) in več se sprehajajo (60%), kar je pomemben korak do zdrave psihe.
  6. Jutranja telovadba “1000 gibov” jim pomeni veliko, saj si z njo krepijo zdravje, izboljšajo si počutje in razgibanost, samopodobo, veliko jim pomeni zaradi prijetne družbe in na splošno druženja z novimi prijatelji. Telovadba “1000 gibov” vpliva na stil življenja, ki postaja bolj organiziran in urejen zaradi ustaljenega ritma vstajanja in zaradi tega je tudi prijeten začetek dneva.
  7. Od vsakodnevne telovadbe najbolj pričakujejo da bodo več časa gibčni, da dlje časa ohranjajo svojo gibljivost, da jim je telovadba v užitek, in da se počutijo sproščeno. Pričakujejo tudi več energije, krepitev mišic in izboljšanje kondicije za vsakodnevna opravila, posledično temu pa dobro zdravje.
  8. Pri telovadbi “1000 gibov” so se najboljši rezultati pokazali pri sklanjanju in predklonu (53%) ter ravnotežju (52%). Počep na celih stopalih se za 47% vprašanih tudi izboljšuje. Procent takih, ki so napisali, da se jim je stanje poslabšalo od kar telovadijo, je pa zanemarljiv.

Anketa 2018/2019 z grafi-analiza

Povezane Objave

Izpostavljeno

ARHIV OBJAV
Prihajajoči dogodki