SLOFIT – MERITVE TELESNE ZMOGLJIVOSTI NA ŠOLI ZDRAVJA V VINICI

Člani Društva Šola zdravja so se 2. septembra 2023 zbrali na vseslovenskem srečanju v Vinici, kjer jih je pričakala tudi raziskovalna skupina SLOfit. Zbralo se je 1700 članov iz različnih koncev Slovenije in prizorišče obarvalo v oranžno barvo. Udeleženci dogodka so se najprej združili na skupinski telovadbi, nato pa se udeležili različnih praktičnih delavnic, med njimi tudi SLOfit meritev za seniorje.

Telesna zmogljivost predstavlja sposobnost učinkovitega izvajanja vsakdanjih dejavnosti brez prehitrega utrujanja, pri tem pa ima posameznik še dovolj energije za prostočasne dejavnosti. Boljša telesna zmogljivost je povezana z daljšo življenjsko dobo in manjšim tveganjem za prezgodnjo smrt, saj prispeva k zmanjšanemu zdravstvenemu tveganju za razvoj srčno-žilnih in drugih kroničnih bolezni.

Sistem SLOfit odrasli sestavljajo: trije merski sklopi, ki se uporabijo glede na starost in zmogljivost posameznika, in sicer športnovzgojni karton, telesna zmogljivost odraslih in senior fitnes test. Udeleženci srečanja v Vinici so se udeležili senior fitnes testa, ki je namenjen starejšim od 65 let. Meritev se je udeležilo 32 merjencev, od tega 27 žensk. Najprej so udeleženci opravili presejalne meritve, s katerimi ocenimo zdravstveno tveganje merjencev za izvajanje gibalnih nalog: arterijski krvni tlak v mirovanju, frekvenca srca v mirovanju, nasičenost kisika v krvi in kratek presejalni vprašalnik (Slika 1).

Po presejalnih nalogah je vsak merjenec opravil antropometrične meritve, ki vključujejo meritve telesne višine in mase, sledilo je ogrevanje. Po ogrevanju so sledile testne naloge, s katerimi smo preverili telesno zmogljivost.

Moč nog smo preverili s testom vstajanja s stola. V 30 sekundah so merjenci v povprečju vstali 14 krat, najboljši rezultat pa je bil 23 ponovitev.

Vstajanje s stola je gibanje, ki ga izvajamo vsakodnevno. Pravilno in lahkotno vstajanje ter usedanje značilno vplivata na kakovost življenja in samostojnost.

Moč rok smo preverili s testom upogiba komolca z utežjo, ki je za ženske težka 2,5 kg za moške pa 3,5 kg. V 30 sekundah so merjenci v povprečju vstali 17 krat, najboljši rezultat pa je bil 30 ponovitev.

Gibljivost spodnjega dela smo preverili s testom dosega sede, pri čemer merjenci poskušajo z rokami seči čim dalj od stopala iztegnjene noge (Slika). Merjenci so v povprečju segli 7 cm dalj od prstov stopala, najdaljši doseg pa je bil 23 cm dalj od prstov na nogi. Nekateri niso dosegli prstov na nogi, kar v grafu označuje predznak minus (-).

Gibljivost zgornjega dela smo preverili s testom praskanja hrbta, kjer se merjenci za hrbtom poskušajo dotakniti s prsti obeh rok. Dotik prstov predstavlja vrednost 0. Če se merjenec prstov ne dotakne je rezultat negativen in sicer se izmeri razdalja med prsti ene in druge roke v centimetrih. Tu so merjenci dosegli slabše rezultate, saj je bil povprečen rezultat negativen, in sicer -1. Najboljši rezultat je bil 10 cm doseg čez prste obeh rok.

 

Agilnost in dinamično ravnotežje smo preverili s testom vstani in pojdi. Merjenci so morali čim hitreje vstati, hoditi okoli stožca, ki je bil oddaljen 2,4 metra od stola in se ponovno usesti na stol. V povprečju so udeleženci potrebovali 5 sekund za opravljano hitro hojo okoli stožca.

Zadnji test je bil preverjanje srčno dihalne vzdržljivosti s 6-minutno hojo. V povprečju so merjenci v šestih minutah prehodili 613 metrov, najdaljša prehojena razdalja pa je bila 725 m.

S 6-minutnim testom hoje ocenimo posameznikovo srčno-dihalno vzdržljivost, sposobnost prenosa kisika do mišic in njegove izrabe v aerobnih procesih. Močno srce, ožilje in pljuča olajšajo vsakodnevne napore, prav tako pa je visoka raven aerobne moči povezana z zmanjšanjem tveganja za nastanek nenalezljivih kroničnih bolezni in prezgodnjo smrt.

Po opravljenih merskih nalogah so se udeleženci dobili povratno informacijo o njihovi telesni zmogljivosti in napotke za ohranjanje in izboljšanje le te. Rezultate lahko vsak posameznik preveri kot registriran uporabnik v brezplačni spletni aplikaciji Moj SLOfit. Takoj po izvedenem vnosu rezultatov meritev Moj SLOfit omogoča prikaz telesnega in gibalnega razvoja skozi leta, kar vam omogoča vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti. Poročilo v Moj SLOfitu je prikazano na spodnji sliki.

Če povzamemo. Razpoloženje v Vinici je bilo živahno, kar je prispevalo tudi k veliki motivaciji in zagnanosti udeležencev, da so se pri merskih nalogah dobro izkazali. Kljub visokim temperaturam je bila najdaljša izmerjena razdalja 6-minutne hoje 725 metra. Med meritvami so se udeleženci spodbujali tudi z recitiranjem Belokranjskih pesmi, najpogumnejši pa so se po meritvah ohladili tudi v reki Kolpi.

Se vidimo naslednje leto!

Ekipa SLOfit

Povezane Objave

Izpostavljeno

ARHIV OBJAV
Prihajajoči dogodki